Podczas konferencji prezentowane są nowoczesne i innowacyjne technologie, których wprowadzenie ma rewolucjonizować codzienną pracę hodowców bydła na całym świecie. - Nowy produkt ma za zadanie ułatwienie pracy w gospodarstwie.

W ubiegłym roku był to robot do zadawania paszy TMR Lely Vector - mówi Gert Aerts, dyrektor generalny Lely East.

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowano system zarządzania stadem Lely T4C In Herd. System ten przede wszystkim ma się wyróżniać wykorzystaniem do jego obsługi urządzeń mobilnych (smartfon, tablet). Jest to system opierający swoje działanie na danych pochodzących z robota udojowego, w przyszłości jednak możliwe będzie również dołączanie kolejnych aplikacji i urządzeń.

Nadrzędnym celem tegorocznej Żółtej Rewolucji jest przybliżenie rolnikom naszej wizji zarządzania gospodarstwem.

Chcemy zapewnić rolnikom narzędzia, by ich życie i praca były łatwiejsze i przyjemniejsze.

Funkcjonowanie gospodarstw rolnych można porównać do dążenia fabryk do ciągłej poprawy, by zwiększyć wartość dodaną. Tak samo w gospodarstwie liczy się wartość dodana i maksymalizacja pracy.

Program ten ma właśnie ułatwić zarządzanie nowoczesnym gospodarstwem - wyjaśnia Aleksander van der Lely.

Zarządzanie stadem krów ze smartfona

Urządzenie mobilne znajduje coraz częściej zastosowanie w rolnictwie. Głównym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest możliwość korzystania i tym samym zarządzania pracami w gospodarstwie w każdym miejscu, gdzie mamy dostęp do internetu.

Zarządzanie stadem krów mlecznych, zwłaszcza jeśli jest to stado duże, może być trudnym zadaniem i zajmować dużo czasu. - Program Lely T4C InHerd ma ułatwić hodowcom pracę związaną z zarządzaniem stadem przede wszystkim przez możliwość korzystania z urządzeń mobilnych oraz skupienie uwagi hodowców tylko na konkretnych sztukach w stadzie. Urządzenia pomogą hodowcy działać prawidłowo, przez pokierowanie go do odpowiedniego działania w odpowiednim czasie i miejscu - tłumaczy Jan Dirk van Mourik z Lely.

W założeniach konstruktorów aplikacji T4C InHerd ma ona przynieść hodowcy większą elastyczność działania ze wzglę du na wykorzystanie do jego obsługi urządzeń mobilnych. Większa elastyczność ma również wpływać na większy komfort życia osób zajmujących się właśnie tą gałęzią produkcji zwierzęcej.