Blattin Rumen Aktiv jest mieszanką stymulującą mikroflorę żwacza na bazie wyselekcjonowanych aktywnych żywych kultur drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Podawanie żywych kultur drożdży zapewnia stabilność pH w żwaczu, co nabiera znaczenia w przypadku dużego udziału pasz treściwych w dawce. Pozwala to na lepsze wykorzystanie paszy oraz na zmniejszenie ryzyka występowania kwasicy żwacza.

Usprawnienie aktywności enzymatycznej i celulolitycznej przez stymulowanie mikroorganizmów żwacza poprawia strawność włókna z paszy.

Podawanie żywych kultur drożdży zwierzętom we wczesnych fazach rozwoju – cielętom, pozwala na szybsze zasiedlenie żwacza pożądaną mikroflorą, a także pozwalają na jej dłuższe bytowanie w żwaczu. Podobał się artykuł? Podziel się!