Podział stada krów mlecznych na grupy technologiczne odbywa się na zasadzie grupowania zwierząt podobnych, co w przypadku mlecznic opiera się na dobowej produkcji mleka, stadium laktacji, a także w oparciu o wiek zwierząt – oddzielna grupa dla pierwiastek.

Podział stada na grupy technologiczne jest ważny w kilku aspektach. Pierwszym jest produkcja mleka i zdrowotność stada, w tym głównie tendencje krów rasy holsztyńsko – fryzyjskiej do otłuszczania się. Dlatego też nie możemy żywić tą samą dawką krów w początkowej fazie laktacji (gdzie występuje ujemny bilans energii i potrzebna jest wysoka koncentracja składników) i krów w końcowej jej fazie (gdzie produkcja mleka jest niska, a organizm krowy zaczyna gromadzić rezerwy w postaci tłuszczu – co może prowadzić do nadmiernego otłuszczenia i wystąpienia powikłań po porodzie).

W grupowaniu zwierząt należy zwrócić uwagę na naturalne zachowania zwierząt – hierarchię w stadzie. Wydzielenie specjalnej grupy produkcyjnej dla krów w pierwszej laktacji może okazać się kluczowym w wyeliminowaniu przedwczesnego brakowania młodych zwierząt. Często ta grupa zwierząt jest zdominowana przez starsze krowy, przez co ma ograniczony dostęp do stołu paszowego i zwiększoną częstotliwość zapadania na schorzenia metaboliczne.

Kolejnym aspektem jest ekonomia produkcji mleka. Najdroższym komponentem w dawce pokarmowej dla krów mlecznych jest białko. Zastosowanie pasz wysokobiałkowych w żywieniu mlecznic zmienia się jednak w zależności od fazy laktacji i to w kilku płaszczyznach. W żywieniu białkowym krów liczy się zarówno jego ilość, ale także jakość – dostępność w różnych odcinkach przewodu pokarmowego.

W ekonomii produkcji należy również brać pod uwagę koszty obsługi weterynaryjnej oraz koszty przedwczesnego brakowania zwierząt. Podział zwierząt na grupy technologiczne, a dzięki temu żywienie każdej z nich wedle zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie występowania groźnych schorzeń na tle metabolicznym, które wymagają stosowania preparatów leczniczych, interwencji lekarza weterynarii lub niekiedy kończą się wybrakowaniem zwierzęcia ze stada.

Ekonomiczna strona podziału stada na grupy technologiczne to również możliwość zastosowania nieco mniejszego zestawu do żywienia (np. mniejszy wóz paszowy sprzęgnięty z mniejszym ciągnikiem), przy czym należy zwiększyć liczbę mieszanek. Tym oto większym nakładem pracy (w kosztach może to pozostać na podobnym poziomie) jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty produkcji jednostkowej mleka przez lepsze wykorzystanie paszy, niższe koszty zakupu pasz, wzrost zdrowotności stada – mniejsze koszty weterynaryjne oraz lepsze wykorzystanie maszyn używanych do żywienia. Podobał się artykuł? Podziel się!