Jałówki remontowe są podstawą właściwego funkcjonowania każdego gospodarstwa wyspecjalizowanego w produkcji mleka. Postęp genetyczny w stadzie krów mlecznych jest możliwy jedynie wtedy, gdy wybrakowane krowy zostaną zastępowane dobrze odchowanymi, lepszymi genetycznie oraz zdrowymi jałówkami. Prowadząc odchów jałówek remontowych, należy uwzględniać szereg istotnych jego aspektów związanych z osiągnięciem przez zwierzęta prawidłowych wymiarów i przyrostów masy ciała, rozwoju gruczołu mlekowego, momentu uzyskania dojrzałości płciowej oraz rozpłodowej, jak również uzyskaniem właściwej masy ciała i kalibru w momencie pierwszego ocielenia. Narzędziem w rękach hodowcy pozwalającym odchować wartościowe sztuki jest przede wszystkim prawidłowe żywienie, dostosowane do aktualnych potrzeb. Aby uzyskać zakładane parametry, należy pamiętać, że o powodzeniu decydować będą również decyzje podjęte jeszcze przed narodzinami cielęcia (patrz: poprzedni numer „Farmera” - 1/2016).

W przypadku większości stad w Polsce wskaźnik remontu stada waha się w przedziale 30-40 proc. Oznacza to, że rokrocznie do każdego stada wprowadzona musi być znaczna liczba jałówek hodowlanych. Niewątpliwie im wyższa wartość wskaźnika remontu, tym większe są koszty produkcji mleka. Niestety, przy słabych wskaźnikach rozrodu oraz wysokim remoncie stada odchów adekwatnej liczby zwierząt jest niemożliwy. Powstaje wtedy konieczność zakupu zwierząt z zewnątrz, co z kolei rodzi pewne zagrożenia dla stada. W wielu przypadkach to właśnie wprowadzone do stada jałówki są wektorami różnych chorób zakaźnych powodujących straty w gospodarstwie. Należą do nich dobrze znane hodowcom dolegliwości, jak: wirusowa biegunka bydła (BVD) czy zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (IBR). Hodowcy, kupując zwierzęta, muszą zdawać sobie sprawę, że najczęściej dostaną im się najgorsze sztuki w stadzie, których z jakichś względów sprzedający chce się pozbyć. Czy ktoś, poza nielicznymi sytuacjami związanymi np. z likwidacją stada, pozbywałby się dobrych sztuk ze stada? Dobry hodowca krów mlecznych to taki, który jest w stanie wyprodukować więcej materiału hodowlanego, niż wynika to z remontu stada wjeg o gospodarstwie.