Przy żywieniu krów mlecznych należy zwrócić szczególną uwagę na takie czynniki jak:

  • Odpowiednie zbilansowanie dawki żywieniowej pod względem białka i energii, jak również zawartości makro i mikroelementów
  • Temperatura zadawanej paszy powinna mieścić się w granicach 10 – 15 ºC. Pasze przemarznięte powodują zaburzenia układu pokarmowego, natomiast zagrzane rozwój niekorzystnej mikroflory
  • Jakość paszy. Należy unikać podawania pasz zepsutych, które mogą być skażone mykotoksynami
  • Unikanie zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak ziemia, kawałki metali, sznurek z tworzywa itp.
  • Pasze zanieczyszczone odchodami nie mogą być podawane zwierzętom
  • Trujące rośliny w paszy, szczególnie w zielonce, mogą powodować stany chorobowe. Należy dbać o dobry stan użytków zielonych. W Polsce występuje ok. 200 gatunków roślin szkodliwych i trujących
  • Niezbędny jest stały dostęp do czystej wody
  • Nagłe zmiany rodzaju i ilości paszy również są czynnikiem stresogennym, dlatego wszelkie zmiany należ wprowadzać stopniowo
Podobał się artykuł? Podziel się!