EFSA oszacował ryzyko zagrożenia chorobą BSE dla zdrowia ludzi i zwierząt w poszczególnych krajach wspólnotowych. O taką opinię wystąpiła Komisja Europejska. Na jej podstawie wprowadzono zmiany, dotyczące wieku testowania zwierząt na obecność choroby BSE. W 22 krajach UE progi dla zdrowych zwierząt rzeźnych zostały podniesione z 48 miesięcy do 72 miesięcy, lub z 30 do 48 miesięcy.

W Polsce oraz w 10 innych krajach jak dotąd obowiązywał wiek testowania zdrowego bydła przeznaczonego na ubój w wieku 30 miesięcy i starszych. W przypadku Polski, jak również Czech, Słowacji, Bułgarii i Rumunii wiek ten pozostał bez zmian. Zmiany nie mogły być wprowadzone w Bułgarii i Rumunii, gdyż nie minęło jeszcze 6 lat od momentu wprowadzenia sytemu legislacji, dotyczącej BSE. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pozostałych 3 krajów – w tym Polski, gdzie monitoring BSE zgodny z przepisami UE obowiązuje od momentu wstąpienia do Wspólnoty, czyli od prawie 7 lat.

Jak stwierdza w swojej opinii EFSA, sytuacja epidemiologiczna, dotycząca BSE, różni się w poszczególnych krajach, które dokonały pełnej implementacji przepisów UE, dotyczących BSE w maju 2004 roku. W Estonii, Malcie, na Litwie, Łotwie oraz na Węgrzech, od tego czasu nie wykryto przypadków choroby BSE, dlatego też sytuacja epidemiologiczna w tych krajach powinna być rozpatrywana tak samo jak w 17 innych państwach UE i można tam wprowadzić podobny reżim testowania zwierząt.  W Polsce, Słowacji i w Czechach (określanych przez EFSA jako EU3) w latach 2004-2009 wykryto 97 przypadków BSE, w tym 60 w Polsce. Rekomendacją EFSA dla EU3 jest dalsze zbieranie danych z lat 2010 i 2011 w przypadku zwierząt w wieku 30 miesięcy i więcej (zdrowe bydło rzeźne) oraz od 24 miesiąca w przypadku grupy zwierząt zwiększonego ryzyka, w celu potwierdzenia tendencji spadkowej ilości przypadków BSE w tych krajach.

Polska i Czechy odwołały się już od decyzji.

Według nas EFSA wykonał analizę na niewłaściwych przesłankach i potraktował nas jak kraje „starej piętnastki” – tłumaczy Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. W tych krajach szczyt epidemii wystąpił w latach 2000, natomiast u nas w 2005, jednak od tego momentu liczba przypadków choroby systematycznie spada. Przesunięcie w stosunku do innych krajów wynika również z daty wprowadzenia zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt. U nas wprowadzono go późną jesienią 2003 roku, a w tamtych krajach obowiązuje od 2001- mówi dr Jażdżewski i dodaje, że przyczyną takich regulacji może być także przypadek z 2008 roku, kiedy zdiagnozowano BSE u krowy, która urodziła się już po wprowadzeniu zakazu stosowania tych mączek.

W innych krajach też są takie przypadki- tłumaczy dr Jażdżewski. Zarówno Polska jak i Czechy nie zgadzają się z opinią EFSA oraz uważają, że jest ona nie do końca sprawiedliwa, dlatego też kraje te wspólnie wystosowały pismo do Komisji Europejskiej i obecnie czekają na odpowiedź.

Podwyższenie wieku testowania zwierząt wiąże się z ograniczeniem znacznych kosztów, związanych z ich wykonywaniem. Celem przeprowadzania testów jest przede wszystkim monitoring choroby, natomiast ochrona zdrowia ludzi opiera się przede wszystkim na usuwaniu tzw. SRMów, czyli tkanek szczególnego ryzyka np. głowy (bez języka), rdzenia kręgowego z oponą twardą, a ochrona zwierząt polega przede wszystkim na nie stosowaniu w ich żywieniu mączek mięsno-kostnych. Koszty monitoringu BSE w Polsce nie spadną. Podobał się artykuł? Podziel się!