W ostatniej dekadzie daje się zaobserwować wyraźną tendencję wzrostu świadomości wśród konsumentów w zakresie odżywiania i wybieranych artykułów spożywczych. W kryteriach wyboru żywności najważniejsze stają się jakość, naturalność, brak ulepszaczy oraz zaufane, sprawdzone źródło. Konsumenci zwracają uwagę na jakość kupowanej żywności, poszukują produktów sprawdzonych, produkowanych z surowca o znanym pochodzeniu. Rosnące oczekiwania konsumentów, a co za tym idzie zakładów mięsnych, które starają się im sprostać są sygnałem dla hodowców trzody chlewnej, skłaniającym do podjęcia decyzji o certyfikacji prowadzonej produkcji.

Mając na celu podkreślenie roli producenta pierwotnego (hodowcy trzody chlewnej) w całym łańcuchu tworzenia wartości i wysokiej jakości mięsa wieprzowego i wędlin Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną pt. "Historia pochodzenia jakości". System jakości QAFP, oferuje hodowcom trzody chlewnej rozwiązanie, w którym koncentracja na wysokiej jakości mięsa wieprzowego rozpoczyna się już w chlewni, a kończy na półce sklepowej. Oznacza to konsolidację łańcucha produkcji oraz spójną komunikację z konsumentem.

W ramach kampanii UPEMI zaprosiło do współpracy hodowców scertyfikowanych w Systemie QAFP, którzy łączą swoje wieloletnie doświadczenie i tradycję polskiej hodowli trzody chlewnej z podejściem systemowym, gwarantującym kontrolę całego łańcucha produkcyjnego. Rezultatem takiego połączenia jest nie tylko surowiec o najwyższych walorach jakościowych, ale również środowisko budujące długoterminowo korzyści dla całej branży. Najbardziej istotne treści dotyczące Systemu QAFP w kontekście budowania jakości można przeczytać w Przewodniku po hodowli trzody chlewnej, który jest dostępny pod adresem www.qafp.pl/historia-pochodzenia-jakosci/

Certyfikacja w systemie jakości żywności oferuje hodowcy trzody chlewnej wymierne korzyści w postaci:

1) budowania konkurencyjności i tworzenia pewnego łańcucha powiązań - certyfikacja w systemie jakości żywności wspiera skutecznie nowoczesne i efektywne kierowanie gospodarstwem rolnym, planowanie produkcji i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. Rolnik przystępujący do systemu jakości zyskuje poprzez stabilizację relacji z odbiorcą oraz możliwość uzyskania tym samym wyższego zarobku. Działa w ten sposób w bardziej bezpiecznym i przewidywalnym otoczeniu rynkowym. Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej zwracają uwagę na długofalowe efekty stosowania systemów jakości, takie jak dość istotne zmniejszenie kosztów produkcji, łatwość zbytu i wyższą cenę skupu.