Czystość w środowisku, w którym przebywają zwierzęta, jest podstawowym wymogiem, który wynika z potrzeby: h ochrony zwierząt przed zakażeniem h uzyskania bezpiecznych zdrowotnie produktów pochodzenia zwierzęcego h zapewnienia zdrowia ludziom obsługującym zwierzęta. W budynku inwentarskim są sprzyjające warunki do przeżywania, a nawet rozmnażania się szkodliwych drobnoustrojów (wirusów, bakterii, pleśni) i pasożytów. Składają się na to: h względnie stabilna i dość wysoka temperatura h duża wilgotność powietrza oraz ścian i podłogi h obecność pożywki niezbędnej do rozwoju, jakimi są odchody zwierzęce, resztki paszy i ściółka.

Korzyści z dezynfekcji

Przy większej liczbie zwierząt w stadzie wzrasta konieczność większej dbałości o ich zdrowie. Ważną rolę odgrywa w tym utrzymanie czystości. Brak należytej dezynfekcji prowadzi do pogorszenia wskaźników produkcyjnych. Wykazano to w wielu doświadczeniach. Jeżeli chlewnię myto i dezynfekowano regularnie, dzienne przyrosty tuczników wynosiły 630 g,zużycie paszy na kg przyrostu – 3,2 kg, upadki w czasie tuczu – 2,1 proc. Jeżeli chlewnię myto i dezynfekowano od czasu do czasu, przyrosty dzienne zmniejszyły się do 610 g, zużycie paszy wzrosło do 3,3 kg, a upadki – do 2,6 proc. Najgorsze wyniki uzyskano wtedy, gdy chlewnia w ogóle nie była myta i dezynfekowana. Przyrosty dzienne tuczników wynosiły tylko 535 g, na każdy kilogram przyrostu zużywały one 3,4 kg paszy, a upadki wynosiły 3,5 proc.

Dezynfekcja po sprzedaży każdej partii tuczu wpłynęła więc na zmniejszenie upadków i zużycia paszy na przyrost i zwiększenie przyrostów tuczników o ponad 15 proc.

Równie duże korzyści uzyskano przy porównaniu liczby prosiąt urodzonych i odchowywanych w porodówkach, które były lub nie dezynfekowane. Przy regularnej dezynfekcji porodówek uzyskano od jednej lochy w ciągu roku 18 prosiąt żywo urodzonych i 15,2 – odsadzonych, a procent upadków wyniósł 14,8. Gdy zabiegi dezynfekcyjne wykonywano nieregularnie, uzyskano od jednej lochy 17,5 prosiąt żywo urodzonych i 14,8 – odsadzonych, a upadki zwiększyły się do 15,6 proc. Najgorsze wyniki uzyskano oczywiście w porodówkach w ogóle niedezynfekowanych. W ciągu roku od maciory uzyskano 16,8 prosiąt żywo urodzonych, tylko 13,9 – odsadzonych, a upadki wynosiły 17,2 proc. Uzyskano zatem o prawie 10 proc. mniej odsadzonych prosiąt od lochy w ciągu roku.