W ramach programu „Zero tolerancji” w dniach 28 sierpnia – 3 września 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 1095 kontroli: 113 w rzeźniach, 198 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 12 w chłodniach składowych, 138 w punktach skupu zwierząt, 61 u pośredników w handlu zwierzętami, 130 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 443 środków transportu zwierząt do 8h.

Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych, dobrostanu zwierząt oraz właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami oraz podmiotach zajmujących się transportem zwierząt do 8h dotyczyły: prowadzenia dokumentacji, dobrostanu zwierząt, identyfikacji zwierząt oraz warunków technicznych środka transportu.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 28 sierpnia – 3 września 2013 r. kontroli ujawniono 8 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (3 przypadki), w tym na użytek własny (1 przypadek), uboju zwierząt (5 przypadków), w tym na użytek własny (2 przypadki), transportu zwierząt (1 przypadek – bydło leżące).

W związku z ujawnieniem ww. nielegalnych działalności nałożono 8 kar pieniężnych na kwotę 22 150 zł (nałożenie 5 kolejnych jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, w 1 przypadku złożono powiadomienie do właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w okresie 28 sierpnia – 3 września 2013 r. łącznie:
• nałożono w drodze decyzji administracyjnej 17 kar pieniężnych na łączną sumę 50 150 zł, nałożenie 25 kolejnych jest w toku;
• nałożono 26 mandatów na łączną kwotę 5 200 zł;
• 3 sprawy przekazano do organów ścigania;
• wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 6 kolejnych jest w toku;
• w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;
• 3 sprawy przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii;
• w 1 przypadku złożono zawiadomienie do urzędu skarbowego;
• wygenerowano 2 powiadomienia w systemie RASFF (stwierdzono obecność bakterii Salmonella w mrożonym kebabie drobiowym oraz bakterii Listeria monocytogenes w produkcie o nazwie „Salceson wiejski”). Podobał się artykuł? Podziel się!