W sierpniu 2009 r. Komisja Europejska zwróciła się do EFSA z wnioskiem o przedstawienie dwóch opinii naukowych: pierwszej – dotyczącej wpływu selekcji genetycznej na dobrostan i odporność na stres brojlerów w produkcji przemysłowej oraz drugiej – na temat dobrostanu stad rodzicielskich i prarodzicielskich hodowanych dla celów reprodukcyjnych.

Projekt raportu, będący przedmiotem trwających obecnie konsultacji, został przygotowany na podstawie informacji przesłanych do EFSA w październiku 2009 r. Raport posłuży Komisji Europejskiej do opracowania sprawozdania, które zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 31 grudnia 2010 r.

Z poprzedniego raportu EFSA z 21 marca 2000 r. wynika, że selekcja genetyczna wpływa znacząco na eliminację problemów związanych z dobrostanem.

Teraz opinie można przesyłać do 14 kwietnia br. do godz. 12.00. (http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/ahaw100330.htm)

Źródło: FAMMU/ FAPA/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!