Czy w danym gospodarstwie system utrzymania zwierząt zapewnia odpowiedni poziom dobrostanu, sprawdza się określając komfort krów podczas odpoczynku, czystość i stopień zabrudzenia krów oraz łatwość poruszania się i możliwość korzystania z wybiegów czy pastwisk. Według protokołu zaleca się także zbadanie komfortu termicznego, jednak jak na razie nie ustalono metodyki dla jego obliczania.

Komfort podczas odpoczynku

– Czas potrzebny na kładzenie się

Czas potrzebny na kładzenie się odzwierciedla się, czy stanowisko, na którym krowa odpoczywa jest wystarczająco wygodne pod względem wielkości i czystości. Dłuższy czas potrzebny na kładzenie się oznacza dyskomfort krowy.

Pomiar czasu rozpoczyna się w momencie ugięcia stawu nadgarstkowego, zanim jeszcze dotyka podłoża, a kończy się gdy zad już opadł, a krowa wyciągnęła przednie nogi spod ciała. Czas mierzony jest w sekundach, uwzględnia się wszystkie obserwowane  momenty kładzenia się (co najmniej 6). Według protokołu nie uwzględnia się przypadków, kiedy kładzenie się zostało zakłócone przez inne zwierzę lub z winy człowieka. Następnie wylicza się średnią dla stada. Prawidłowo kładzenie się krowy nie trwa dłużej niż 5,20 s.

– Krowy zawadzające o elementy wyposażenia

Uwzględnia się te krowy, u których mierzony był  czas potrzebny na kładzenie się. Obserwuje się, czy podczas kładzenia się zwierzę zawadza o elementy wyposażenia jakąkolwiek częścią ciała (najczęściej zadem lub bokiem).

Obserwacja jednej krowy:

0 – brak kolizji z wyposażeniem;
2 – kolizje z wyposażeniem;

Dla całego stada określa się procent krów zawadzających o wyposażenie podczas kładzenia się.

– Zwierzęta leżące częściowo lub całkowicie poza strefą odpoczynku

Zlicza się wszystkie leżące krowy oraz ile spośród nich leży zadem na krawędzi stanowiska czy obszaru wyścielonego głęboką ściółką lub też z zadem i obiema tylnymi nogami całkowicie poza stanowiskiem odpoczynku.

Na poziomie stada określa się procent zwierząt leżących częściowo lub całkowicie poza strefą odpoczynku.

Czystość wymienia, pachwin, górnej oraz dolnej części nóg

Określana jest czystość poszczególnych części ciała: zadu, wymienia, dolnej oraz górnej części nóg.