Projekt Welfare QualityŸ (Projekt Jakość Dobrostanu), to europejskie przedsięwzięcie, którego celem było stworzenie metodologii dla oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich. Nie tak dawno pisaliśmy na łamach portalu farmer.pl o europejskiej inicjatywie na rzecz dobrostanu krów mlecznych. Pomysłodawcy kampanii domagają się wprowadzenia przepisów dotyczących  odpowiednich warunków chowu, dobrego żywienia, utrzymywania krów w dobrym zdrowiu oraz umożliwienia krowom ekspresji ich naturalnych zachowań. Według nich brak wspólnych zasad dobrostanu dla 23 milionów europejskich krów mlecznych powoduje, że są one narażane na ryzyko kontuzji i chorób.

Proponują ustanowienie Dyrektywy Unii Europejskiej dotycząca Dobrostanu Krów Mlecznych, która mogłaby, według nich, być oparta właśnie na czterech zasadach projektu Welfare QualityŸ.

Cztery główne zasady unijnego projektu – prawidłowe żywienie, prawidłowe utrzymanie, dobre zdrowie, prawidłowy behawior –  podzielone są na 12 kryteriów, w przypadku których mierzone są odpowiednie wskaźniki, obrazujące poziom dobrostanu.  Projekt zakłada, że ocenę dobrostanu w gospodarstwie mogłaby przeprowadzić przeszkolona osoba w ciągu jednego dnia.

Prawidłowe żywienie:

1.    Brak długotrwałego głodu – kondycja ciała uproszczoną metodą BCS (Body Condition Score);
2.    Brak długotrwałego pragnienia – dostęp do wody, czystość poideł, przepływ wody, działanie poideł;

Prawidłowe utrzymanie:

3.    Komfort podczas odpoczynku – czas potrzebny na kładzenie się, kolizje zwierząt z wyposażeniem podczas kładzenia się, zwierzęta leżące częściowo lub całkowicie poza strefą odpoczynku, czystość wymienia, czystość w okolicy pachwin, uda, czystość dolnej części nóg;
4.    Komfort termiczny –  jak dotąd nie określono odpowiednich wskaźników;
5.    Łatwość poruszania się – obecność uwięzi, dostęp do wybiegu lub pastwiska;