Na to pytanie próbowali odpowiedzieć prelegenci konferencji pt. „Zrównoważona produkcja, jako kierunek rozwoju Polskiej Branży Drobiarskiej: Antybiotyki” na spotkaniu zorganizowała Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza przy wsparciu Zakładu Chorób Ptaków Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej SGGW.

Od połowy roku wdrożone zostaną nowe plany działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oparte na koncepcji „Jedno Zdrowie”.

Właśnie, dlatego podjęto decyzję o organizacji wydarzenia poświęconego jednemu z najczęściej podnoszonych tematów: antybiotykom. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora drobiarskiego zarówno z Polski, jak i z Unii Europejskiej. Wśród nich znaleźli się Greame Dear, prezes organizacji ELPHA, Birthe Steenberg sekretarz generalny stowarzyszenia a.v.e.c., dr Krystian Popławski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jacek Boruta, dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii, Łukasz Dominiak, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz profesor Piotr Szeleszczuk z SGGW.

Zakres poruszanych kwestii był tak obszerny, że organizatorzy zdecydowali  podzielić spotkanie na trzy sesje tematyczne.

W pierwszej z nich, dotyczącej problematyki branży na poziomie unijnym i globalnym, udział wzięła m.in. Birthe Steenberg, sekretarz generalny a.v.e.c.

-Działania w kierunku ograniczenia stosowania antybiotyków na przykładzie Holandii rozpoczęły się w 2007 roku, a od 2009 roku zauważamy wyraźny spadek ich użycia. Obserwujemy również akcje środowisk drobiarskich w innych państwach i razem – tak jak dziś – dyskutujemy, o tym, jakie kroki podejmować dalej. KRD-IG, jest jednym z największych członków naszej organizacji, z którym wymieniamy się doświadczeniem i wierzę, że uda się nam wypracować rozwiązania, które wpłyną na jeszcze mniejsze stosowanie tych środków leczniczych - powiedziała Birthe Steenberg.