1. Budowa kurnika lub zaadaptowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na kurnik

Przystępując do budowy kurnika należy uwzględnić wielkość planowanej hodowli, a przy tym maksymalne obsady wewnątrz budynku inwentarskiego dla: piskląt, kurek w odchowie oraz kur niosek.

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

wiek drobiu obsada   Do 1 tygodnia 35 szt./m2 Do 3 tygodni 25 szt./m2 Do 4 tygodni 20 szt./m2 Do 16 tygodni 10 szt./m2 W okresie nieśności 6 szt./m2

2. Przygotowanie wychowalni dla pisklaków

Pomieszczenie, w którym będą przebywały pisklaki powinno być odpowiednio przygotowane, po to, aby uniknąć w przyszłości chorób. Wychowalnia powinna być wybiałkowana, wyposażona w kwoki elektryczne, karmidełka, poidełka, żwirek, termometr, piecyk elektryczny, podłoga musi być wyścielona.

3. Dezynfekcja pomieszczenia

Minimum 2 razy do roku należy wykonywać dezynfekcję wraz z bieleniem ścian wapnem. Okna należy myć raz na dwa miesiące. Inne środki dopuszczone do dezynfekcji budynków inwentarskich zalecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym to: 

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Środek dezynfekcyjny Przeznaczenie i warunki stosowania Mleczko wapienne Do malowania ścian (dezynfekować puste pomieszczenia, bez kur) Wapno palone Do dezynfekcji posadzki lub ściółki Soda kaustyczna Do mycia posadzki (dezynfekować puste pomieszczenia, bez kur) Potas kaustyczny Do mycia posadzki (dezynfekować puste pomieszczenia, bez kur) Formalina Do gazowania pomieszczeń(dezynfekować puste pomieszczenia, bez kur) Mączka bazaltowa Do dezynfekcji ściółki Mączka fosforowa Do dezynfekcji ściółki