PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Brojlery na podwórku

Autor: Rafał Leroch

Dodano: 14-01-2008 15:46

Tagi:

Na pierwszy rzut oka niewiele potrzeba, aby w gospodarstwie odchować kurczęta brojlery. Takie podejście powoduje, że rolnik nie jest świadom często wielu zaniedbań.Odchów brojlerów kurzych może być uzupełnieniem głównej produkcji, jaką prowadzi się w danym gospodarstwie. Na ogół odchów ten jest prowadzony w celu uzyskania mięsa dla potrzeb własnych. Jeżeli rolnik dysponuje niezagospodarowanymi pomieszczeniami, w których wyposażenie może zostać użyte dla brojlerów, ma możliwość zwiększenia skali tej produkcji. Musi przy tym pamiętać m.in. o obowiązujących przepisach weterynaryjnych, które nakładają specjalne wymogi z chwilą przekroczenia w odchowie 500 sztuk. Musi ponadto trafnie dobrać rasę lub linię i zapewnić odpowiednie żywienie dla konkretnego rodzaju kurcząt.

Specjalne rasy

Odchów kurcząt rzeźnych na niewielką skalę prowadzony jest w takich warunkach, które dość znacznie ograniczają intensywność produkcji. Z tego powodu najlepiej wybierać rasy kur w typie ogólnoużytkowym. Należą do nich żółtonóżka albo zielononóżka kuropatwiana, a wśród mieszańców – kurczaki typu Astra. Istnieje jednak jeszcze wiele innych ras i mieszańców, charakteryzujących się wolniejszym wzrostem i nadających się do tego typu chowu, np. Rosa. Najważniejsza cecha wymienionych tu ptaków to ich niezbyt intensywny wzrost. Kupując typowego brojlera, który bardziej nadaje się do warunków fermowych, często zapomina się, że jego potencjał wzrostu jest bardzo wysoki. Tym samym taki brojler wymaga specjalnych warunków utrzymania i odpowiedniej paszy. Takie pisklęta są też wrażliwsze i szybko reagują na nieodpowiednie środowisko.

Decydując się na ekstensywny chów kurcząt rzeźnych, trzeba założyć, że będą one utrzymywane dużo dłużej niż 6–7 tygodni, aby osiągnąć masę ciała zbliżoną do 2 kg. Przykładowo kogutki i kury ras zielononóżka i żółtonóżka kuropatwiana do 20. tyg. mogą mieć 1,6–1,9 kg, a mieszaniec Astra – 1,9–2,1 kg. Na rynku dostępnych jest też wiele innych mieszańców, które charakteryzują się wolniejszym wzrostem, nadając się tym samym do tego typu chowu.

Warunki utrzymania

W pierwszych dniach ogromną rolę odgrywa temperatura, ponieważ pisklęta mają nierozwinięty w pełni system termoregulacji. W wypadku jednodniowych piskląt zalecana temperatura to 30–31st.C pod kwokami, a w pozostałych częściach kurnika – 21–22 st.C. Przez kolejne 2 tygodnie obniża się w pomieszczeniu temperaturę do 20–21 stopni. Do dogrzewania dobrze jest używać kwok, które oprócz ciepła dają też światło.

Drugim czynnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest wilgotność. Najlepiej kiedy mieści się ona w przedziale 60–70 proc. Zbyt wysoka wilgotność to większe przewodnictwo cieplne powietrza i w momencie, kiedy kurnik jest przegrzany lub wychłodzony, szybko powoduje u ptaków spadek odporności. Drobnoustroje chorobotwórcze, aby móc dobrze się namnażać, potrzebują przede wszystkim właśnie wilgotnych warunków, które sprzyjają przenoszeniu się niektórych schorzeń. Kiedy powietrze jest zbyt suche, dochodzi do wysuszania się błon śluzowych górnych dróg oddechowych i powstawania w takich warunkach nadmiernej ilości kurzu. To wszystko sprzyja również infekcjom.

Aby utrzymać w kurniku dobre warunki, trzeba ponadto pamiętać o tym, że powietrze musi być w nim czasowo wymieniane. Pozwala to również regulować temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu. Montując jakikolwiek wentylator, nie można zapomnieć, że mierzona na wysokości młodych ptaków szybkość ruchu powietrza nie powinna przekraczać 0,6 m/s, aby nie przeziębiać zwierząt.

Dobrze działająca wentylacja pozwala na usunięcie pyłów z kurnika. Są one bardzo niebezpieczne dla ptaków, gdyż atakują nie tylko układ oddechowy, ale i podrażniają spojówki oczu, wywołując stany zapalne. Dodatkowym czynnikiem psującym warunki środowiskowe są powstające w wyniku rozkładu pomiotu gazy. Głównie chodzi tu o dwutlenek węgla, siarkowodór i amoniak. Najczęściej to stężenie właśnie amoniaku działa szkodliwie na ptaki. Przy dobrze działającej wentylacji stężenie to nie powinno przekraczać 25 ppm. Amoniak łatwo rozpuszcza się w wodzie, co w efekcie prowadzi do powstania zasady amonowej, która podrażnia m.in. spojówki i błonę śluzową wyścielającą drogi oddechowe. Tuż nad podłogą gromadzi się również siarkowodór, który jest dużo bardziej drażniący od amoniaku, stąd stężenie tego gazu nie powinno być większe niż 10 ppm.

Widać i czuć

Urządzenia monitorujące środowisko są drogie i często w mniejszych gospodarstwach nie są instalowane. Jednym z najprostszych sposobów sprawdzenia środowiska jest obserwacja reakcji nas samych, przede wszystkim poprzez narządy węchu i wzroku. W złych warunkach z chwilą wejścia do kurnika łatwo wyczuć amoniak, a po chwili zaczynają szczypać oczy. Sprawdzając w taki sposób środowisko, nie robi się tego stojąc, tylko najlepiej kucając, tak aby nos i oczy znalazły się w tej samej warstwie powietrza, w której przebywają ptaki.

Łatwo jest poprawić warunki utrzymania nie tylko poprzez stosowanie urządzeń mechanicznych. Warto zadbać o to, aby kurczaki były w pomieszczeniach z dostępem do wybiegów. Można też dodatkowo posypywać ściółkę w kurniku różnymi preparatami, zawierającymi m.in. zeolity, które wychwytują szkodliwe gazy ze środowiska. Dbając o jakość ściółki, przede wszystkim trzeba systematycznie sprawdzać jej wilgotność. Z tym głównie związany jest jej rodzaj. Na ogół poleca się słomę żytnią, która wykazuje dużą wodochłonność, tj. 100 kg słomy żytniej może wchłonąć 265 kg wody, czyli niemal dwukrotnie więcej niż ta sama ilość trocin.

W wypadku wspomnianych wcześniej wybiegów najważniejsze jest, aby nie dopuszczać do zalegania w nich wody. Powierzchnia wybiegu powinna być trawiasta, przynajmniej na samym starcie chowu, i odpowiednio duża, by ptaki mogły swobodnie się przemieszczać. Przy nadmiernym zagęszczeniu wybieg szybko zapełni się odchodami, będzie w nim mokro i powstaną większe straty paszy. Stale brudne ptaki będą przenosiły brud do kurnika.

Minimalne wymagania

Surowsze są wymagania przy odchowie kurcząt brojlerów w stadach powyżej 500 sztuk. Reguluje to Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa.

Wszystkie kurniki muszą spełniać określone wymogi podane w załącznikach do tej dyrektywy i pod tymi względami są monitorowane przez właściwy organ lub urzędowego lekarza weterynarii.  Maksymalne zagęszczenie hodowli w gospodarstwie lub kurniku gospodarstwa w żadnym momencie nie może przekroczyć 33 kg/mkw. Na zasadzie odstępstwa państwa członkowskie mogą zapewnić, że kurczęta utrzymywane są w wyższym zagęszczeniu, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun oprócz wymogów, o których mowa w załączniku I, przestrzega wymogów określonych w załączniku II. Wymienione załączniki precyzują warunki utrzymania kurcząt. Załącznik II dopuszcza większe zagęszczenie zwierząt w pomieszczeniu, ale pod warunkiem zachowania parametrów środowiskowych, np. stężenie amoniaku nie może przekroczyć 20 ppm. Maksymalne zagęszczenie hodowli w gospodarstwie lub kurniku gospodarstwa w żadnym momencie nie może jednak przekroczyć 39 kg/mkw.

W załączniku I Dyrektywy Rady 2007/43/WE podano m.in., że urządzenia do pojenia mają być ustawiane i utrzymywane w sposób minimalizujący ryzyko wylewania się wody. Karmione kurczęta powinny mieć stały dostęp do paszy albo powinny być karmione w pewnych odstępach czasu, a ponadto nie mogą być pozbawiane paszy dłużej niż 12 godzin przed przewidywaną godziną uboju. Wszystkie kurczęta mają stały dostęp do ściółki, która ma być sucha i krucha. Wentylacja i ogrzewanie musi działać w sposób zapewniający uniknięcie przegrzania oraz utrzymywać prawidłową wilgotność w pomieszczeniu. Poziom dźwięku powinien być minimalizowany, stąd wentylatory, maszyny do karmienia lub inne wyposażenie ma być tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby powodowało możliwie najmniejszy hałas.

Wszystkie budynki muszą być wyposażone w oświetlenie o intensywności co najmniej 20 luksów przy włączonym oświetleniu, mierzone na poziomie oka ptaka, oświetlające przynajmniej 80 proc. powierzchni użytkowej. Czasowe ograniczenie oświetlenia może być w razie konieczności dopuszczone w wyniku zalecenia lekarza weterynarii. W terminie siedmiu dni od umieszczenia kurcząt w budynku i do trzech dni przed przewidywanym ubojem oświetlenie powinno być dostosowane do 24-godzinnego rytmu z okresami zaciemnienia trwającymi co najmniej ogółem 6 godzin, z co najmniej jednym okresem nieprzerwanego zaciemnienia trwającym przynajmniej 4 godziny z wyłączeniem okresów przyciemnienia.

Kurczęta utrzymywane w gospodarstwie muszą podlegać kontroli co najmniej dwa razy dziennie. Sztuki, które mają poważne obrażenia lub wykazują wyraźne objawy zaburzeń zdrowotnych, takie jak trudności w chodzeniu, poważne puchliny brzuszne lub wady rozwojowe, oraz te, które mogą cierpieć, są poddawane stosownemu leczeniu lub natychmiastowemu ubojowi. Te części budynków, wyposażenia lub przyrządów, które mają kontakt z kurczętami, powinny być starannie oczyszczone i zdezynfekowane za każdym razem po ostatecznym usunięciu ptaków z budynku, zanim do kurnika zostanie wprowadzone nowe stado. Po ostatecznym usunięciu ptaków z kurnika należy usunąć całą ściółkę i wprowadzić ściółkę czystą.

Przechowywanie dokumentacji

Właściciel stada powyżej 500 brojlerów prowadzi dokumentację dla każdego kurnika w gospodarstwie, zawierającą dane dotyczące: liczby wprowadzonych kurcząt, powierzchni użytkowej, krzyżówki lub odmiany hodowlanej kurcząt (jeśli jest znana), w wypadku każdej kontroli – liczby ptaków padłych ze wskazaniem przyczyn śmierci, (jeżeli są znane), a także liczby ptaków ubitych ze wskazaniem przyczyn, liczby kurcząt pozostałych w stadzie po sprzedaży kurcząt lub poddaniu ich ubojowi. Dokumentacja ta przechowywana jest przez co najmniej trzy lata i jest udostępniana właściwemu organowi podczas dokonywania kontroli lub na żądanie.

Źródło: "Farmer" 22/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • nowy 2011-03-15 16:49:22
    ok wszystki fajnie tylko tak jakos bez detali np. ceny
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.153.90
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!