Prawidłowy wychów ptaków zależy od terminowego odbioru piskląt z zakładu wylęgowego, warunków transportu, przygotowania pomieszczeń i wybiegów oraz warunków środowiskowych w okresie wychowu. Czas transportu powinien być możliwie krótki, a w wychowalni powinno być dodatkowe źródło ciepła. Temperatura w wychowalni powinna być stała w ciągu doby, równomierna w całym pomieszczeniu i opadać wraz z wiekiem ptaków.

Kaczki reprezentowane są na świecie przez niewielką liczbę ras i odmian. W województwie kujawsko-pomorskim Krajowa Rada Drobiarstwa prowadzi terenową ocenę i kontrolę użytkowości nieśnej na 4 fermach. Jedyna ferma zarodowa w kraju z kaczkami rodu A 55 zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Lińsku k. Śliwic u pana Adama Belta.

W gospodarstwie pana Adama utrzymywane jest stadko rezerwy materiału hodowlanego rodu K 11. Ochroną zasobów genetycznych objęte są kaczki rodów P 55, P 44, P 11 i P 22.

Ferma kaczek w Lińsku prowadzona jest pod nadzorem Zakładu Hodowli i Wylęgu Drobiu w Tucholi u państwa Elżbiety i Stanisława Sobczyńskich. W zakładzie tym prowadzone są lęgi i sprzedaż piskląt kaczych na tucz i do gospodarstw drobnotowarowych.

Za ostatni okres, tj. w 2006 r. uzyskano następujące wskaźniki cech użytkowych w poszczególnych rodach:

Lp.

Cecha użytkowa

Wartość cechy

Ród

A 55

Ród

K 11 x

Ród

P 55

Ród

P 44

Ród

P 11 x

Ród

P 22 x

1

Liczba jaj od nioski stanu średniego (szt.)

106,9

33,3

131,1