Straty spowodowane pasożytami zewnętrznymi są u drobiu bardzo duże. Są one bowiem przyczyną występowanie wielu chorób, w tym anemii, pogarszają wyniki produkcyjne, a nawet powodują upadki ptaków. Opracowano różne programy zwalczania pasożytów i przygotowano liczne preparaty do przeciwdziałania i zapobiegania inwazjom pasożytów zewnętrznych.

Drogi inwazji
Do pasożytów zewnętrznych należą roztocze: ptaszyńce, kleszcze, świerzbowce oraz owady: wszoły (piórojady, wszy), pchły, pluskwy, komary, meszki, muchówki, muchy i pleśniakowce lśniące. Niebezpieczne mogą być także pasożyty niszczące ziarno, takie jak roztocze i wołki zbożowe, które mogą być trujące dla drobiu. Porażoną paszę gazuje się fumigantami. Pomieszczenie można też gazować za pomocą świec dymnych Actellic 20 FU (1 świeca na 400 do 500 mszesc.), Etofog 2000 lub Coopex (1 świeca na 1000 mszesc.).

Bardzo wiele pasożytów zewnętrznych, niespotykanych dzisiaj w dużych fermach, występuje w chowie przyzagrodowym. Wśród czynników usposabiających do wystąpienia inwazji pasożytów wymienia się między innymi: brak higieny, szpary w ścianach i posadzce budynku, brudne gniazda drewniane oraz grzędy, a także ściółkę z trocin, która jest dobrym siedliskiem dla roztoczy i owadów (na przykład pcheł). Pasożyty wykazują wprawdzie dużą tolerancję w stosunku do warunków środowiskowych, ale lepiej i szybciej rozwijają się w pomieszczeniach ciepłych i wilgotnych. Dlatego ich rozwojowi sprzyja okres wiosenno-letni, szczególnie w latach wilgotnych.

W chowie przyzagrodowym drób styka się z dzikimi ptakami i zwierzętami domowymi (koty, psy), od których zaraża się wieloma pasożytami zewnętrznymi. Nosicielami niektórych pasożytów są też szczury i myszy. W stojących zbiornikach wodnych, oczkach wodnych, beczkach na deszczówkę rozwija się wiele form larwalnych pasożytów zewnętrznych drobiu (na przykład komarów). Podobnie w odchodach zwierzęcych, znajdujących się w pomieszczeniach z drobiem i poza budynkami (muchy), szczególnie w ciepłym i wilgotnym nawozie (pryzmy nawozowe) rozwijają się larwy much, pleśniakowca lśniącego i niektórych innych pasożytów zewnętrznych.