W 2007 roku konsumpcja mięsa drobiowego we wszystkich 27 państwach członkowskich wyniosła 11,4 mln ton, notując ok. 3,5% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrostowi produkcji w latach 2007-2014 do 12,2 mln ton sprzyjać będzie rosnący popyt konsumentów na drób w UE-12 oraz dalsze odrabianie strat po ptasiej grypie w UE-15.

Prognozując sytuację na rynku drobiu Komisja Europejska nie rozważała różnych scenariuszy związanych z wynikami trwającej rundy negocjacji liberalizujących handel w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

W dalszym ciągu nie wiadomo jakie ustalenia zostaną przyjęte w toku prac nad ostatecznym kompromisem w sprawach związanych z rolnictwem. W zależności od tego, różny będzie wpływ przyjętych rozwiązań na wzrost sprowadzanego drobiu do Unii Europejskiej. Innymi czynnikami, które mogą wpłynąć w przyszłości na sytuację na poszczególnych rynkach, w tym mięsa jest polityka w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz roślin genetycznie modyfikowanych.

Jednak KE ocenia, że Unia Europejska może stać się importerem netto w sektorze mięsa drobiowego. Przyczynia się do tego konsekwentny spadek sprzedaży mięsa na rynki trzecie wobec silnej konkurencji na światowych rynkach, przy rosnącym przywozie do UE. Ocenia się, że nowy system kontyngentów importowych przyjętych po niekorzystnym dla Unii Europejskiej rozstrzygnięciu sporu z Brazylią i Tajlandią przez Światową Organizację Handlu w krótkim okresie doprowadzi do istotnego wzrostu importu drobiu z tych krajów. Brazylia jest podstawowym dostawcą mięsa kurczaków do Unii Europejskiej. Przewiduje ona, że w sezonie 2007/2008 wykorzysta cały przypisany jej kontyngent eksportowy. Ponadto w dalszym ciągu opłacalny będzie w przypadku Brazylii eksport poza kontyngentem po wyższych stawkach celnych.

Prognozy dla sektora jaj w Unii Europejskiej są raczej pomyślne w sytuacji zachowania równowagi na rynku – przewidują eksperci Komisji. Do 2009 roku produkcja jaj we Wspólnocie może osiągnąć 7 mln ton i ustabilizować się na tym poziomie do końca 2014 r. Konsumpcja jaj będzie mogła się podnieść również lekko z 6,8 mln ton do 7 mln ton. W zakresie wywozu produktów oczekiwana jest tendencja wzrostowa w krótkim okresie (do 0,2 mln ton) i spadek w średnim terminie.

Źródło: KE; FAMMU/FAPA

Podobał się artykuł? Podziel się!