Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj w zakresie zgodności z wymaganiami obligatoryjnych przepisów UE i krajowych.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły oznakowania jaj w opakowaniach jednostkowych. Nieprawidłowo oznakowana była co trzecia skontrolowana partia. Nieprawidłowości te wprowadzały konsumenta w błąd co do trwałości oferowanych jaj, poprzez podanie nieczytelnej lub niewłaściwej daty minimalnej trwałości (wydłużonej o 2 do 15 dni). Stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie znakowania jaj kodem producenta (nieczytelny nadruk, rozmazany tusz) w jednej partii.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania opakowań transportowych oraz opakowań jednostkowych informacjami dotyczącymi, m.in. metody chowu kur, kodu zakładu pakowania, klasy jakości jaj, klasy wagowej, warunków przechowywania.

Wszystkie skontrolowane partie jaj spełniały wymagania w zakresie parametrów organoleptycznych określone w przepisach UE.

Kontrolę przeprowadzono w 10 podmiotach (tj. 11,1 proc.) znajdujących się w ewidencji WIJHARS, zajmujących się sortowaniem, znakowaniem i pakowaniem jaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!