Kanibalizm, występuje najczęściej w wysoko produkcyjnych stadach brojlerów. Wyróżnia się jego dwie formy. Pterofagia, polega na wydziobywaniu piór, przy jednoczesnym braku uszkodzenia skóry. Zjawisko to jest szkodliwe, ptaki pozbawione części upierzenia, zużywają, bowiem więcej energii na ogrzanie organizmów. Znacznie poważniejsze, są jednak przypadki kanibalizmu właściwego, polegające na wydziobywaniu ran na grzbiecie, głowie, czy palcach. Zjawisko to, może być źródłem znacznych strat, często, bowiem prowadzi do upadków kurcząt. Aby zapobiegać przypadkom kanibalizmu u brojlerów, w pierwszej kolejności poznać należy jego przyczyny. A jest ich wiele. Pierwszą i najważniejszą z nich, są niewłaściwe warunki środowiskowe. Nieskuteczna wymiana powietrza, sprawia, że w brojlerni następuje znaczne nagromadzenie amoniaku. Może to wywoływać podrażnienia skóry zwierząt, które mogą prowokować inne kurczęta do ataku. Kanibalizmowi sprzyja również niewłaściwa temperatura, wilgotność powietrza, duża koncentracja ptaków, i zbyt intensywne oświetlenie. Czynniki te, wywołują u zwierząt skłonność do agresji. Odrębną kategorię, stanowią czynniki żywieniowe. Ocenia się, że przypadkom kanibalizmu, sprzyja ograniczony dostęp do paszy i wody, wynikający z zbyt małej ilości poideł i karmideł. Nie bez znaczenia, jest również skład i jakość paszy. Przypadkom kanibalizmu, sprzyja niewłaściwy poziom białka, aminokwasów egzogennych, a także witamin, składników mineralnych, czy włókna. Prawdopodobnie, akty agresji, mogą być także następstwem skarmiania mieszanek zanieczyszczonych mykotoksynami, czy innymi szkodliwymi związkami. Substancje te, wywołując u ptaków zatrucia, prowadzą do ich osłabienia, przez co są bardziej podatne na ataki. Kanibalizmowi, sprzyjają także infekcje bakteryjne, wirusowe czy pasożytnicze.