Promieniowanie podczerwone IR to niewidoczne dla ludzkiego oka promieniowanie grzewcze, przenoszące ciepło w postaci fal o zróżnicowanych długościach. I tak, wyróżniamy trzy zakresy długości fal: krótkie - 0,8 - 2,5 µm, średnie - 2,5 - 25 µm i długie - 25 - 1000 µm.

Do celów hodowlanych (ogrzewania zwierząt) wykorzystuje się najczęściej urządzenia emitujące podczerwień w paśmie krótkim. Promieniowanie IR padające na powierzchnię ciała w większości pochłaniane jest przez tkanki powodując ich nagrzanie, a od długości fali podczerwieni uzależniona jest głębokość jego przenikania. Wgłębne promieniowanie pobudza układ krwionośny, usprawnia procesy biochemiczne i przemianę materii, zwiększa odporność tkanek. W praktyce drobiarskiej w celu dogrzania ptaków stosuje się tzw. lampy grzejne (żarówki promiennikowe), promienniki gazowe a także niewykorzystujące podczerwieni płyty i maty grzewcze. Dogrzewanie ptaków hodowlanych jest zasadne zarówno w przypadku piskląt, wpływa, bowiem korzystnie na ich wzrost i rozwój, przemiany metaboliczne, jak i kur - ich zastosowanie wpływa na wzrost nieśności.

Jak mówi Jakub Kuświk z firmy Fermo, która kompleksowo wyposaża fermy drobiarskie, dogrzewanie ptaków w pierwszych dniach życia, pełni ważną rolę, która ma wpływ na zdrowotność i efektywność całego chowu. Pisklęta w trakcie odchowu są bardzo wrażliwe na temperaturę w budynku inwentarskim. Promienniki pozwalają dostosować temperaturę przy ściółce na odpowiednim poziomie i zapewnić tym samym najlepsze warunki do rozwoju piskląt.

Żarówki promiennikowe nie powodują hałasu i zanieczyszczenia środowiska, kierują ciepło bezpośrednio w określone miejsce. Ciepło jest uzyskiwane i oddawane przez promiennik chwilę po jego włączeniu, są bezpieczne w użyciu, nie wykazują działania toksycznego.
Żarówka promiennikowa o mocy np. 250W (koszt ok.27 zł) pozwala ogrzać do 80 piskląt a jej żywotność to około 5 000 godz. Oprócz różnej mocy żarówek promiennikowych istotną cechą jest także barwa emitowanego światła. Dostępne są lampy grzejne dające światło o jasnej barwie (imitujące światło dzienne), koloru czerwonego (uspokajają i łagodzą stres, zapobiegają kanibalizmowi) - zalecane dla zwierząt młodych.