Jak już wcześniej informowaliśmy Krajowa Rada Drobiarstwa nie zgadza się z hasłem, które w ostatnich miesiącach lansuje Farmio. W prezentowanej w mediach kampanii reklamowej firma podkreślała walory swojego mięsa drobiowego jako produktu, który nie zawiera antybiotyków. Taki spot nie mógł przejść bez echa w środowisku producentów drobiu, którzy również produkują drób stosując się do wszystkich przepisów prawa.

Jak czytamy w ostatnim komunikacie KRD-IG: W rzeczywistości brak zawartości antybiotyków to cecha wspólna dla całego drobiu dopuszczonego do sprzedaży na rynku polskim, ponieważ w świetle prawa każde mięso drobiowe wyprodukowane zgodnie z prawem jest wolne od antybiotyków (KRD-IG powołuje się tutaj na Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22. 12. 2009 r.).

KRD ripostowało również reklamę Farmio swoim spotem podkreślającym walory mięsa drobiowego. W kampanii reklamowej informowano konsumentów o tym, że „Każde mięso drobiowe dopuszczone do sprzedaży, wyprodukowane zgodnie z prawem jest wolne od antybiotyków.”

Wspomniane przez KRD rozporządzenie określa maksymalne limity pozostałości (MLP) substancji farmakologicznie czynnych, w  tym antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zatem należy pamiętać, że mięso drobiowe dopuszczone do sprzedaży i wyprodukowane zgodnie z przepisami prawa może zawierać pewne ilości pozostałości antybiotyków, które nie przekraczają MLP.

MLP dla przykładowych antybiotyków wygląda następująco:

- amoksycyklina - od 4 do 50 μg/kg u wszystkich zwierząt gospodarskich, w zależności od produktu,

- ampicylina - od 4-50 μg/kg u wszystkich zwierząt gospodarskich, w zależności od produktu,

- chlorotetracyklina - od 100 do 600 μg/kg u wszystkich zwierząt gospodarskich, w zależności od produktu,

- difloksacyna - od 100 do 1900 μg/kg u wszystkich zwierząt gospodarskich, w zależności od produktu,

- doksycyklina – od 100 do 600 μg/kg u bydła, świń i drobiu w zależności od rodzaju tkanki.

Oczywiście środki lecznicze nie są możliwe do wyeliminowania w 100 proc., szczególnie w intensywnej produkcji zwierzęcej. Chore zwierzęta muszą być leczone, a użycie antybiotyków bywa czasami niezbędne.