Należy pamiętać, że wielkość produkcji jaj w ogromnej mierze, warunkują takie genetyczne czynniki jak wczesna dojrzałość płciowa czy krótkie przerwy w nieśności.

Współcześni producenci jaj mogą - w doborze ptaków do chowu - wybierać z bogatej oferty producentów materiału hodowlanego, którzy podają ponadto ścisłe instrukcje prowadzenia stada (zalecenia żywieniowe i optymalne parametry warunków utrzymania).

Należy wszak pamiętać, że potencjał genetyczny w kierunku wysokiej nieśności ujawnia się w pełni pod bezwzględnym warunkiem zapewnienia ptakom odpowiednich warunków utrzymania i prawidłowo zbilansowanej paszy. Na produkcję jaj wpływają czynniki genetyczne takie jak szybkość dojrzewania płciowego, intensywność i wytrwałość nieśności.

Wiek, w którym nioska znosi pierwsze jajo = szybkość dojrzewania płciowego.

Dla kur jako gatunku, dojrzewanie przypada na ok. 20 tydzień życia, przy czym różnice są zależne od typu użytkowego ptaków: kury typu nieśnego - lekkiego (Lohmann, White Leghorn) dojrzewają wcześnie, nawet ok. 18-20 tygodnia życia, kury typu nieśnego średnio - ciężkiego (Zielononóżka Kuropatwiana, Rhode Island Red) osiągają dojrzałość płciową później, około 21 tygodnia życia, najpóźniej zaś dojrzewają kury typu mięsnego (Ross 308, Flex, Hubbard) 22-25 tydzień.Granice wieku, w którym stado powinno dojrzeć płciowo podają w instrukcji producenci poszczególnych materiałów genetycznych. 

Intensywność nieśności

Każda nioska znosi jaja w charakterystycznym dla siebie tempie: składają się na nie serie, kiedy kura znosi jaja i przerwy, w których tego nie robi. Łatwo stwierdzić, bowiem iż im krótsze przerwy i więcej jaj w serii tym lepsza nioska. Kury w typie nieśnym lekkim znoszą około 270-320 jaj w roku (w długich seriach, z krótkimi przerwami), ptaki w typie średnio-ciężkim 160-240 jaj, zaś kury typu mięsnego znoszą w ciągu roku najmniej, bo 130-150 jaj.

Do produkcji jaj konsumpcyjnych przeznaczane są, więc głównie ptaki o wysokim potencjale genetycznym w tym kierunku, cechuje je delikatna budowa ciała, przy niewielkiej masie, szybkie dojrzewanie płciowe i niskie zużycie paszy na wyprodukowanie jednego jaja. Cechy te połączone z zapewnieniem zwierzętom optymalnych warunków środowiskowych (prawidłowa obsada ptaków, warunki mikroklimatyczne, ochrona przed chorobami) i żywieniowych wpływają pozytywnie na wynik ekonomiczny produkcji jaj. Albowiem nawet najlepsza pod względem genetycznym nioska, trafiająca w nieodpowiednie warunki środowiskowe nie ujawni w pełni swoich możliwości produkcyjnych. 

Podobał się artykuł? Podziel się!