Chodzi o zmianę w art. 25 ustawy o nawozach i nawożeniu, który zobowiązuje wszystkich hodowców utrzymujących ponad 40 tys. sztuk drobiu do przechowywania nawozów naturalnych na nieprzepuszczalnych płytach.

Takiego obowiązku nie ma w całej Europie – napisał Paczkowski do Sawickiego.

KRD uważa, że hodowcy powinni mieć także inne możliwości składowania obornika kurzego. Oprócz płyt gnojowych mogliby stosować kompostowanie z formowaniem pryzmy i napowietrzanie pryzmy aeratorem. Mogliby także składować obornik na folii.

Przepisy dotyczące składowania obornika kurzego na płycie gnojowej wchodzą w życie 1 stycznia 2009 r.

Rada Drobiarstwa uważa, że pozostawienie dotychczasowego zapisu ustawy wygeneruje przede wszystkim dodatkowe koszty u rolników.

Drobiarze są także zaniepokojeni trwającymi pracami w Ministerstwie Środowiska nad ustawą o emisji odorów. Zwrócili się do Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska, o zaprzestanie prac nad tymi przepisami lub też otwarcie Ministerstwa na uwagi KRD. 

Przypominają, że wcześniej nie tylko Izba Gospodarcza, ale też inne związki hodowców i przetwórców protestowały przeciwko stanowieniu takiego prawa. W piśmie do Nowickiego KRD-IG zwraca uwagę na to, że w żadnym z krajów UE nie ma takich przepisów.

źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!