Z akupione pisklęta indycze są przez 24–48 godzin po wylęgu bardzo wrażliwe. Dlatego trzeba stworzyć im dobre warunki środowiskowe i zapewnić łatwy dostęp do paszy i wody. W praktyce wykorzystuje się w odchowie indycząt specjalnie przygotowane kręgi.

Pierwszy etap

Do wykonania wspomnianych kręgów można użyć specjalnych blach, siatek lub zwykłych kostek słomy. Prostokątne blachy powinny być wykonane z kwasoodpornej stali, a ich krótsze boki wygięte, tak aby dało się zaczepić jedną do drugiej. Takie łączenie pozwala także uniknąć powstania szczelin na styku poszczególnych blach. Do wykonania kręgów można też użyć siatki z kwasoodpornej stali, która ma niewielkie oczka (aby pisklęta nie mogły się przez nie przecisnąć). Typowa siatka do kręgów ma wysokość 50 cm i długość 12 m. Po rozstawieniu można ją dodatkowo obudować plastikowymi osłonami lub balami słomy, zwłaszcza gdy wstawione pisklęta są małe i istnieje możliwość, że przecisną się przez oczka siatki. Krąg można też ułożyć z bali słomy (małych kostek), lecz wtedy zdarza się bardzo często, że pisklęta uciekają z niego i trzeba je wtedy wyłapywać.

indyk03.jpg

Autor: R. Leroch

W typowym kręgu o obwodzie mniej więcej 12 metrów można umieścić 250–300 piskląt. Ściółką mogą być trociny z grubych wiór lub posiekana słoma. Wzdłuż obwodu rozkłada się na przemian karmidła, poidła i wytłaczanki na pierwsze 2–3 dni. Oczywiście wszystkie elementy kręgu, jak i całe pomieszczenie, muszą zostać dokładnie zdezynfekowane przed przywiezieniem piskląt.

Do kręgu przeznaczonego na 250–300 piskląt wkłada się 5–6 karmideł, 3 duże poidła, tzw. plasony, zasilane bezpośrednio z linii pojenia, i 5–6 wytłaczanek. Dodatkowo warto tam umieścić kilka małych poideł odwracalnych, aby pisklęta miały lepszy dostęp do wody. W poidłach tych można też podawać wodę wymieszaną np. z preparatem witaminowym. Wytłaczanki są po to, by przyuczyć pisklęta do pobierania paszy. W praktyce często sypie się w takich miejscach płatki owsiane, ponieważ ze względu na swój kolor są, zdaniem wielu hodowców, atrakcyjniejsze dla piskląt niż sama pasza.