Oznaczaniem opakowań mogą się zajmować zakłady pakowania jaj, które złożyły wniosek o planowanej działalności do odpowiedniego urzędu, uzyskały pozytywną odpowiedź, zezwolenie i zostały zarejestrowane.

Nadzór nad zakładami sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w myśl nowelizacji ustawy obejmie ona kontrolą wszystkie zakłady-od 1.01.2015). W Polsce działa około 450 firm o takim profilu działalności w praktyce są to zakłady specjalizujące się w oznaczeniu jaj zgodnie z unijnymi standardami, często zlokalizowane przy kurzych fermach, które dysponują nowoczesnym sprzętem i odpowiednim zapleczem.

Same opakowania muszą nie tylko zabezpieczać jaja, ale służyć informacją konsumentowi. O ile strona graficzna wytłoczki może być rozmaita o tyle informacje zawarte na etykiecie są ściśle określone i niezmienne. Informacje zawarte na opakowaniach jaj klasy A i B różnią się nieznacznie między sobą. Na wytłoczkach jaj klasy A (przeznaczone do sprzedaży), muszą być zawarte informację o:

- zakładzie pakowania - wystarczy kod nadany przy rejestracji,

- klasie jakościowej, na którą składa się jeden z czterech wariantów: klasa A, klasa A świeże lub A, A świeże

- klasie wagowej: S,M,L,XL,

- dacie minimalnej przydatności do spożycia - zapis Najlepiej spożyć przed....(do 28 dni od dnia zniesienia),

- na wewnętrznej lub zewnętrznej części opakowania powinno znaleźć się objaśnienie kodu producenta (numer na jaju),

- zapis o konieczności przechowywania w warunkach chłodniczych,

- słownie wyrażony sposób chowu- np. 3- jaja z chowu klatkowego.

Nie ma, zatem obowiązku podawania informacji o sposobie żywienia kur, od których pochodzą, co jednak jest powszechnie umieszczane na opakowaniach.

Obowiązkowe jest również umieszczenie na opakowaniu informacji o: nazwie produktu i liczbie sztuk lub masie netto jaj, co wynika z odrębnych przepisów (o opakowaniach środków spożywczych).

Jaja klasy B (przeznaczone dla przemysłu spożywczego i niespożywczego) muszą być umieszczone w opakowaniach, na których znajduje się informacja o: zakładzie pakowania- kod, klasa jakości- klasa B, B,  data zapakowania jaj

Podobał się artykuł? Podziel się!