Wzrost cen dotyczy jaj dużych, średnich i małych.


Ceny jaj na giełdzie w Toledo

Ceny wyrażone są w euro/tuzin na fermie, klasyfikowane i pakowane hurtowo.

Rozmiar

Tydzień 37

7-9.07

Różnica

Tydzień 38 14.09.07

Różnica

Tydzień 39

21.09.07

Różnica

Tydzień 40 28.09.07

Różnica

XL (73 gr)

Super duże

1,20

+ 0,01

1,20

0

1,20

0

1,20

0