Firma Cid Lines już po raz piąty zorganizowała konferencję dla producentów drobiu tym razem poświęconej tematowi: „Jak zapewnić wysoką jakość jednodniowych piskląt”. W spotkaniu, które odbyło się w Ołtarzewie pod Warszawą 12 kwietnia wzięło udział ok. 180 osób związanych z branżą.

Spotkanie obejmowało zagadnienia z zakresu produkcji piskląt, mycia i dezynfekcji, zarówno linii pojenia na fermach drobiu jak i dezynfekcji jaj wylęgowych w obliczu wprowadzenia programu bezformalinowego. Nie zabrakło też przedstawienia elementów efektywnego żywienia stad reprodukcyjnych i prowadzenia profilaktyki przed IB czyli zakaźnym zapaleniem oskrzeli kur.

Podczas spotkania sporym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład prof. Piotra Szeleszczuka z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Prelegent przedstawił parametry, które w praktyce pozwalają określić jakość piskląt. W rzeczywistości wymiernym wskaźnikiem, najbardziej skorelowanym z ich jakością jest długość ciała pisklęcia.

Dodatkowo profesor podkreślił, że jakość piskląt nabiera nowego znaczenia w dobie presji na ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Jeżeli polscy producenci będą oferowali dobrej jakości pisklęta, które mają wysoki poziom odporności, będą mieli dobrą kartę przetargową w konkurowaniu o pozycję lidera w produkcji mięsa. Konsumenci coraz częściej poszukują mięsa taniego, dobrego i bezpiecznego pod względem zdrowotnym a to oznacza, że będą zwracali uwagę czy w produkcji były używane antybiotyki. Aby osiągnąć ten cel nie można zapominać, że odporność piskląt, w dużej mierze jest warunkowana poziomem i jakością przeciwciał matczynych w woreczku żółtkowym. Profesor odpowiedział na pytanie jak w praktyce osiągnąć ten cel poprzez stosowanie zasiedlenia, które pozwala na zbudowanie integralności jelitowej piskląt.

Kolejnym ciekawym tematem było omówienie możliwości przeprowadzenia bezformalinowej dezynfekcji jaj wylęgowych. Dr Urszula Teter z firmy Cid Lines powiedziała jak przeprowadzić taką dezynfekcję pod względem zastosowanych środków, procedur, wydajności i skuteczności. Jest to ciekawa alternatywa dla dezynfekcji formalinowej, która dodatkowo nakłada prawne obowiązki na pracodawcę pod względem prowadzenia dokumentacji i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.