Wskaźnikiem prawidłowej temperatury na kurniku są same kurczęta. Należy obserwować ich zachowanie. Gdy zbijają się w kupki, bądź gromadzą  pod źródłami ciepła świadczy to o zbyt niskiej temperaturze w obiekcie, jest im za zimno. Jeśli zaś są luźno rozmieszczone, mało się poruszają i mają otwarte dzioby to jest im z kolei za ciepło. Właściwa temperatura to swobodnie rozmieszczone i poruszające się kurczęta.

Należy pamiętać, iż niewłaściwa temperatura podczas wstawienia oraz odchowu piskląt jest  przyczyną nierównomiernego wzrostu w stadzie. Ponieważ w ciągu pierwszych 10 dni dzienne przyrosty są na poziomie 20% w porównaniu do 4% między  30 a 40 dniem życia.

Pisklę w ciągu pierwszych 10 dni życia nie jest w stanie same sobie regulować temperatury ciała. Kurczęta odznaczają się większą wrażliwością i należy im wówczas zapewnić ciepło do prawidłowego rozwoju. Po wylęgu pisklę posiada niższą ciepłotę ciała niż kura. Dla temperatury 29 ͦC ciepłota ciała pisklęcia wynosi od 39,0 do 39,5 ͦC. W temperaturze 26  ͦC ciepłota 10-dniowych kurcząt wynosi 41 ͦ C. Po kilku dniach adaptacji organizm jest zdolny do wytwarzania wyższej ciepłoty ciała w stosunku do temperatury otoczenia, bo  zaczyna działać termoregulacja. A wahania temperatury czy przegrzanie wiążą się ze stratami energii potrzebnymi do wzrostu kurcząt.

Podobał się artykuł? Podziel się!