Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa drobiowego oraz prawidłowości znakowania przetworów drobiowych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta.
Kontrolę przeprowadzono w 70 podmiotach zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu mięsa drobiowego i jego przetworów (tj. 20,3 % podmiotów znajdujących się w ewidencji WIJHARS).

Kontrolą objęto:
w zakresie oceny organoleptycznej:
- 188 partii mięsa z kurcząt o łącznej masie 347,5 t,
- 27 partii mięsa z indyków o łącznej masie 44,7 t,
w zakresie badania zawartości wody wchłoniętej:
- 35 partii mięsa drobiowego (z kurcząt i indyków) o łącznej masie 108,8 t,

w zakresie znakowania mięsa drobiowego :
- 190 partii mięsa z kurcząt o łącznej masie 312,3 t,
- 30 partii mięsa z indyków o łącznej masie 40,8 t,

w zakresie znakowania przetworów drobiowych:
- 114 partii przetworów drobiowych o łącznej masie 33,2 t.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych mięsa drobiowego.
- zawartość wody w mięsie drobiowym
Nieprawidłową zawartość wody w mięsie drobiowym stwierdzono w 2 partiach (5,7% skontrolowanych partii) o łącznej masie 1,4 t.

Oznaczona ilość wody w mięsie drobiowym była wyższa od ilości wody technologicznie uzasadnionej.
- znakowanie mięsa drobiowego
Nieprawidłowe oznakowanie mięsa drobiowego stwierdzono w 53 partiach (24,1% skontrolowanych partii) o łącznej masie 79,8 t.
Nieprawidłowości polegały głównie na użyciu niewłaściwego określenia poprzedzającego termin przydatności do spożycia, podaniu zakresu temperatur określających warunki przechowywania mięsa drobiowego niezgodnego z deklarowanym przez producenta dokumentem normalizacyjnym, zastosowaniu niepełnych i nieprawidłowych nazw handlowych mięsa drobiowego oraz braku lub nieprawidłowo podanej klasie jakości handlowej.

- znakowanie przetworów drobiowych
Nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w 31 partiach (27,2% skontrolowanych partii) o łącznej masie 5,7 t.
Nieprawidłowości dotyczyły głównie niewłaściwie podanego składu produktu, np. braku podania w wykazie składników wszystkich surowców użytych w procesie produkcji, tj.: alergenów i dozwolonych substancji dodatkowych, hydrolizatu białkowego, skrobi modyfikowanej z kukurydzy, błonnika owsianego, błonnika ziemniaczanego czy tłuszczu roślinnego oraz podania nazwy, która może wprowadzać konsumenta w błąd co do składu produktu, przez sugerowanie obecności mięsa drobiowego, podczas gdy faktycznie wykorzystano mięso oddzielone mechanicznie lub skórki.