Woda, jaką poimy nie tylko drób, ale wszystkie zwierzęta odpowiada takim samym kryteriom jak woda przeznaczona na cele spożywcze.
Nioski, których dostęp do wody jest ograniczony znoszą jaja mniejsze i o mniej wytrzymałej skorupie, zaś po kilkunastu godzinach bez picia- zupełnie przestają nieść jaja.

Drób potrzebuje około 2 l wody na kg suchej masy paszy. Młode ptaki są bardziej wrażliwe na jej niedobory niż osobniki dorosłe. Ilość pobieranej wody zależy od wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia, systemu żywienia i panującej pory roku. Dla drobiu stosuje się automatyczne poidła rynienkowe, ociekowe lub kroplowe. Wysokość ich montażu należy dostosować do rozmiaru ptaków.

Woda, którą podajemy zwierzętom powinna charakteryzować się określonymi parametrami, najważniejsze z nich to:

- Temperatura - młodym zwierzętom powinno się podawać wodę o temperaturze 12-15°C (regulowana poprzez stosowanie podgrzewaczy elektrycznych) starszym - 10-15ºC. Temperatura powinna być dostosowana także do pory roku i temperatury pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta tzn. w lecie ma schładzać, a w zimie nie może wyziębiać organizmu.

- Odczyn pH - mieszczący się w przedziale 6,5-9, zbyt niski lub za wysoki odczyn wpływa negatywnie na ptaki (powodując min. biegunki).
- Brak obecności bakterii chorobotwórczych, metali ciężkich (arsen, kadm, rtęć i ołów mogą gromadzić się w mięsie i jajach) czy związków trujących, woda powinna być bezbarwna i przezroczysta (maksymalny poziom mętności wynosi 1), ponadto pozbawiona zapachu i smaku. Zatem konieczne jest zabezpieczenie wody do pojenia zwierząt przed zanieczyszczeniami, poprzez tworzenie stref ochronnych (np. regulowane prawnie odległości ujęcia wody do budynku inwentarskiego i związanych z nim szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu, oraz podobnych urządzeń, do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, itp., zakaz wprowadzania wód ściekowych do ziemi).


Decyzję o przydatności wody do spożycia przez zwierzęta wydaje stacja sanitarno-epidemiologiczna na podstawie badań laboratoryjnych Dotyczą one właściwości fizycznych i chemicznych oraz badań bakteriologicznych. Jakość wody podawanej zwierzętom powinna odpowiadać wymaganiom jakościowym stawianym wodzie przeznaczonej dla ludzi.

Badanie wody powinno odbywać się okresowo (jej skład może ulegać zmianom), wykonać je można w stacji Sanepidu i w akredytowanym przez PSSE laboratorium.

Przykładowa cena badania fizykochemicznego (mętność, barwa, zapach, pH, żelazo, jon amonowy, azotany, przewodność, twardość, mangan) to 259 zł, zaś mikrobiologicznego (liczba bakterii grypy coli, E.coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfrigens)- 169 złotych

Podobał się artykuł? Podziel się!