Decyzje dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego będą zapadać na podstawie wyników tych audytów.

Jak poinformował komisarz Dalli decyzja polityczna w sprawie zakazu zapadła w 1999 r. Minęło 12 lat, a według dostępnych informacji w niektórych państwach członkowskim sytuacja jest niezadowalająca. - Grożą nam konsekwencje dla dobrostanu zwierząt i realne ryzyko wystąpienia zakłóceń rynku. To zaś zaszkodziłoby inwestycjom, zniweczyłoby sens już przeprowadzonych działań na rzecz wprowadzenia zakazu, a także podważyłoby zaufanie konsumentów. Bez wątpienia nie możemy się na to zgodzićn - powiedział komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli podczas swojego wystąpienia na dzisiejszym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa, na którym omawiano tę kwestię. - Komisja nie zamierza przesuwać terminu wprowadzenia zakazu i w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku nie zawaha się przed wszczęciem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - dodał komisarz.

W styczniu br. KE zorganizowała spotkanie zainteresowanych stron, na którym omawiano możliwe warianty doprowadzenia do pełnego zastosowania zakazu w całej UE. Aby móc właściwie ocenić sytuację w zakresie wdrożenia przepisów, Komisja poprosiła także państwa członkowskie o przesłanie do 1 kwietnia 2011 r. danych dotyczących ilości kur niosek w podziale według systemów chowu. Dane wykazały, że w niektórych państwach członkowskich pod koniec tego roku nadal część kur niosek będzie przebywać w nieulepszonych klatkach.

Zgodnie z prawem ze względu na dobrostan zwierząt nieulepszone klatki będą musiały zostać wycofane do 1 stycznia 2012 r. Należy je zastąpić innymi systemami chowu, lepiej zaspokajającymi biologiczne i behawioralne potrzeby zwierząt. W nieulepszonych klatkach kury mają mniej przestrzeni życiowej niż w ulepszonych, nie mają też do dyspozycji takich struktur jak gniazdo lub grzęda, dzięki którym chów kur odbywa się w bardziej humanitarny sposób. 

Podobał się artykuł? Podziel się!