Przedstawiamy poniżej, pięciopunktowy plan przegotowany przez KRD, którego przestrzeganie w znacznym stopniu uchroni fermę przed ptasią grypą.


ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU W CELU OCHRONY FERM PRZED POTENCJALNYM WNIKNIĘCIEM WIRUSA GRYPY PTAKÓW:

1. ZABEZPIECZENIE GOSPODARSTWA
Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Zabezpieczenie fermy (ptaków, paszy, wody) przed dostępem dzikich ptaków.

2. KONTROLE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU
Bezwzględny zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Zaleca się nie dopuszczanie do obsługi fermy osób utrzymujących drób we własnym zakresie, oraz myśliwych – osób mających kontakt z dzikim ptactwem.

3. PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY
Zachowanie zasad higieny oraz stosowanie odzieży ochronnej, zmienianej przed każdym kolejnym budynkiem. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych i ich stałe nasączanie oraz odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.

4. OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
Izolacja poszczególnych budynków, w których są utrzymywane ptaki poprzez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i narzędzi. Umieszczenie poideł i karmideł wewnątrz budynków (nie należy karmić i poić drobiu na zewnątrz).

5. STAŁE KONTROLE I KONTAKT Z POWIATOWYM LEKARZEM WETERYNARII
Należy regularnie prowadzić rejestr czynności oczyszczania, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u drobiu należy niezwłoczne poinformować powiatowego lekarza weterynarii o wszelkich symptomach mogących świadczyć o wystąpieniu choroby na fermie: zwiększonej śmiertelności oraz niespecyficznych objawach takich jak apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, biegunka czy spadek produkcyjności.

Podobał się artykuł? Podziel się!