Umowa została podpisane 14 czerwca między KRD a Chińskim Stowarzyszeniem Kontroli i Kwarantanny Towarów Importowanych oraz Eksportowanych (CIQA) w Szanghaju, po zakończeniu II Międzynarodowego Szczytu dotyczącego Importu i Eksportu oraz Polityki Żywnościowej (IFPS).

Drugi Międzynarodowy Szczyt dotyczący Importu i Eksportu oraz Polityki Żywnościowej został zorganizowany przez Główny Urząd Jakości Nadzoru, Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ) oraz Chińskie Stowarzyszenie Kontroli i Kwarantanny Towarów Importowanych oraz Eksportowanych (CIQA). W szczycie uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm z sektora spożywczego z ponad 40 krajów. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie polityki związanej z importem oraz eksportem żywności, regulacjami chińskiego prawa dotyczącego wymiany handlowej z innymi krajami.

Umowa ta umożliwi obu stronom podejmowanie wspólnych działań w obszarze związanym z dostępem polskiego drobiu do rynku chińskiego, w tym w zakresie wymiany informacji na temat jakości i bezpieczeństwa eksportowanego mięsa drobiowego. Jednym z elementów współpracy będzie prowadzenie szkoleń dla członków KRD, tak aby produkowane przez nich mięso drobiowe spełniało wszystkie wymogi prawne pozwalające na eksport z Polski do Chin.

Chiny importują mięso drobiowe głównie z Brazylii oraz zaledwie kilku pozostałych państw na świecie. Polska jest jedynym krajem członkowskim UE dopuszczonym do sprzedaży drobiu na tamtejszy rynek.

Obecnie uprawnienia do eksportu drobiu na chiński rynek ma 6 zakładów, w tym 5 członków KRD oraz jedna chłodnia składowa.

- W celu zwiększenia możliwości eksportowych, postanowiliśmy rozpocząć współpracę, tak by wypracować korzystne rozwiązania zarówno dla Polski, jak i dla Chin. Dlatego też od kilku miesięcy wspólnie pracowaliśmy nad stworzeniem memorandum dotyczącego współdziałania pomiędzy naszymi krajami, które jest ukoronowaniem szeregu działań mających przynieść obu stronom wymierne korzyści - podsumowuje umowę dyrektor Krajowej Rady Drobiarstwa Łukasz Dominiak.

Krajowa Rada Drobiarstwa w ostatnich miesiącach odbyła szereg spotkań z przedstawicielami administracji Chin, których efektem było nawiązanie ściślejszej współpracy z tamtejszymi służbami weterynaryjnymi,(tj. AQSIQ oraz CNCA), odpowiedzialnymi m.in. za akredytację polskich zakładów drobiarskich do eksportu na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Wśród nich m.in.udział w targach SIAL China.