W nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji dotyczących chowu kur niosek w Polsce, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG) chce zwrócić uwagę na istotne aspekty związanie z utrzymaniem drobiu i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Komentarz dotyczy zeszłotygodniowej ogólnopolskiej akcji medialnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki, gdy przechodnie mogli przenieść się na fermę i osobiście doświadczyć życia polskich kur, dzięki specjalnym okularom. Akcja została zorganizowana na placu pod Teatrem Śląskim w Katowicach i wzięło w niej udział ponad 50 osób. W najbliższych dniach podobne akcje mają się odbyć w kolejnych 11 miastach w Polsce. Stowarzyszenie Otwarte Klatki  9 marca opublikowało również raport „Jak One To Znoszą? Problemy dobrostanu kur niosek w Polsce”, który opisuje problemy związane z hodowlą kur, z wyszczególnieniem chowu klatkowego. Raport podsumowuje badania dobrostanu kur w różnych hodowlach oraz analizuje światowe trendy wśród hodowców zwierząt oraz producentów żywności.

KRD-IG przy tej okazji publikuje komunikat, gdzie w pełni popiera wszelkie działania mające na celu podwyższanie standardów dotyczących hodowli drobiu w Polsce - dlatego piętnuje wszelkie przypadki łamania prawa. Jednocześnie KRD-IG zwraca się z apelem, aby incydentalne przypadki nieprzestrzegania obwiązujących przepisów nie były prezentowane jako reguła stosowana przez wszystkich producentów.

Jak wyjaśnia w komunikacie prasowym Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG - zgodnie z krajowym oraz unijnym ustawodawstwem, kury nioski muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki chowu. Zasadniczym aktem prawnym jest Dyrektywa Rady nr 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek, która weszła w życie w 2012 roku. W myśl tych zapisów zaostrzone zostały wymogi dotyczące warunków utrzymywania kur niosek. Dyrektywa reguluje m.in. kwestie dotyczące powierzchni klatki przeznaczonej na jedną kurę nioskę, wysokości klatki, liczby gniazd, grzęd, dostępności karmideł i poideł oraz zapewnienia warunków do dziobania, drapania oraz przyrządów do skracania pazurów. Nigdzie na świecie producentów drobiu nie obowiązują tak rygorystyczne regulacje w zakresie dobrostanu zwierząt, jak te stosowane w Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.