- Polska znajduje się w gronie największych unijnych wytwórców mięsa drobiowego obok krajów takich, jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. Z roku na rok produkcja drobiu w naszym kraju systematycznie wzrasta – komentuje Jacek Lewicki, Prezes Grupy DROSED.

Według danych opublikowanych w Raporcie 2011 a.v.e.c.(zrzeszenie unijnych organizacji drobiarskich) produkcja drobiu w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich 5-ciu lat o 24 proc. z 1050 tys. ton w 2005 do 1300 tys. ton w 2010 roku

Zgodnie z danymi opublikowanymi w najnowszym raporcie a.v.e.c. , spożycie drobiu w Polsce w 2010 roku kształtowało się na poziomie 23,7 kg na głowę. Podobną ilość drobiu konsumują Francuzi czy Czesi.

W prognozie na lata 2011-2020 a.v.e.c. szacuje dalszy, systematyczny wzrost konsumpcji drobiu w krajach UE. Tendencji tej odpowiadają zmiany w światowej produkcji. Produkcja drobiu stanowiła w ubiegłym roku już 33,4 proc. światowej produkcji mięsa (w porównaniu z 20,2 proc. w 1990 roku, czy 29,6 proc. w roku 2000). Z roku na rok mniejszy odsetek globalnej produkcji mięsa stanowi natomiast produkcja wieprzowiny i wołowiny. Podobał się artykuł? Podziel się!