„Młoda Polska Gęś Owsiana" to bardzo popularny produkt eksportowy naszego drobiarstwa, a także marka mająca kojarzyć się z jakością, dobrymi praktykami w produkcji i chowem uwzględniającym naturalne potrzeby ptaków. W latach 2010-2012 odnotowano wzrost niemieckiego importu polskich tuszek i elementów gęsich o 3,6 proc. w stosunku do okresu 2001-2003. Zaś w 2013 Polska była największym producentem gęsiny w Europie, ponad 95 proc. produktu trafiło do Niemiec. Sukces u naszych zachodnich sąsiadów potwierdza wysoką jakość i wyjątkowy smak polskiej owsianej.

Dla zachowania wysokich standardów od odchowu piskląt do momentu wprowadzenia gotowego produktu do obrotu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wprowadził, a Krajowa Rada Drobiarstwa zatwierdziła "Regulamin wspólnego znaku towarowego Młodej Polskiej Gęsi Owsianej". Ustalono w ten sposób, kto może używać wspólnego znaku produktowego, a także jak postępować ze zwierzętami w czasie odchowu, tuczu i jakie kryteria musi spełnić wprowadzana do obrotu tuszka Młodej Polskiej Gęsi Owsianej. 

Odchów i tucz młodych gęsi należy prowadzić z uwzględnieniem czynników żywieniowych, środowiskowych i fizjologicznych, ważne jest min.
Pochodzenie ptaków- pisklęta-zdrowe, żywotne, z białym puchem- przeznaczone do tuczu muszą pochodzić z uznanych ferm gęsi białych kołudzkich.

Ich transport musi przebiegać w temperaturze 18-25°C, w samochodach zaopatrzonych w zdezynfekowane pojemniki lub kartony.
Pomieszczenia dla ptaków dzielą się na wychowalnie i wiaty, ptaki muszą mieć także dostęp do wybiegów. Te pierwsze muszą być suche i jasne, wentylowane i ogrzewane, z elektrycznością, systemem ogrzewania oraz dostępem do wody. Jeden ptak powinien mieć dostęp do 4m² powierzchni zielonej lub utwardzonej.

Gęsi, które ukończyły 6 tydzień życia powinny mieć ponadto dostęp do wiat. Ściółka, na której utrzymuje się zwierzęta musi być sucha i niezagrzybiona, jako godne polecenia podaje się taką słomy żytniej, pszennej lub jęczmiennej.

Żywienie - w okresie odchowu wymagane jest zapewnienie gęsiętom paszy treściwej dostosowanej do ich wieku. Jej składnikami są śruty zbożowe, śruty z nasion roślin bogatych w białko oraz dodatki mineralno witaminowe. Uzupełnieniem jest podawana od 1 tygodnia życia młoda, świeżo pocięta zielonka. O 1 tygodnia do końca tuczu ptakom podaje się oddzielnie ( w odrębnych karmidłach) mieszankę mineralną. Okres tuczu polega na podawaniu gęsiom w nieograniczonych ilościach wyłącznie ziarna owsa.