Jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), program dotyczy zwalczania niektórych serotypów salmonelli (Enteritidis i Typhimurium) i stad kur utrzymywanych dla pozyskiwania jaj konsumpcyjnych. Będzie on realizowany w całym kraju i ma się przyczynić do ograniczenia liczby zatruć salmonellą wśród ludzi.

Szacunkowy koszt realizacji programu w 2008 r. to ponad 181 mln zł.

Z programu wynika, że w przypadku stwierdzenia choroby u kur, lekarz weterynarii musi nakazać odizolowanie zwierząt lub ubój całego stada. Ponadto przeprowadzone zostaną prace dezynfekcyjne i badania służące zlokalizowaniu źródła zakażenia.

W ramach programu założono wypłatę odszkodowań za kury poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej lub padłe w wyniku zastosowania zabiegów weterynaryjnych. Przewidziano także odszkodowania za zniszczone produkty pochodzenia zwierzęcego, paszę i sprzęt, których nie można odkazić.

Realizacja programu umożliwi hodowcom swobodny handel wewnątrz Unii Europejskiej oraz eksport drobiu i jaj konsumpcyjnych do państw trzecich.

Jak podało CIR, rząd znowelizował też inne rozporządzenie, dotyczące "Krajowego programu zwalczania niektórych typów Salmonelli w stadach hodowlanych kur" na lata 2007-2009.

Chodziło o zaktualizowanie programu, który ma być realizowany w 2008 r. Nowe przepisy uściślają m.in. sprawy związane z odszkodowaniami.

"Odszkodowania będę wypłacane za drób poddany ubojowi lub zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej lub za sztuki padłe w wyniku zastosowania zabiegów weterynaryjnych. Przewidziano także odszkodowania za zniszczone produkty pochodzenia zwierzęcego, paszę i sprzęt, których nie można odkazić" - podało CIR.

Program zwalczania salmonelli dotyczy hodowców posiadających przynajmniej 250 dorosłych ptaków. Zwalczane będą następujące serotypy salmonelli: Enteritidis, Hadar, Infantis, Typhimurium oraz Virchow.

Na realizację całego programu zwalczania sallmonelli u kur Unia Europejska przyznała Polsce na lata 2007-2009 dwa mln euro.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!