W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poniatowa zawarto zakaz utrzymywania zwierząt gospodarczych na terenie określonych osiedli i budynków mieszkalnych w Poniatowej. Według Stanisława C, który mieszka na wymienionym w regulaminie osiedlu, zapis tenjest niezgodny z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (...) - pisze Robert Horbaczewski.

Według niego gmina może ustanowić taki zakaz wyłącznie dla obszarów bądź poszczególnych nieruchomości wyłączonych z produkcji rolniczej. (...) Złożył zatem skargę (...).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił jego skargę. (...) Nie bez znaczenia dla ustalenia znaczenia powołanego przepisu jest końcowa jego treść mówiąca o możliwości ustanowienia zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich "w poszczególnych nieruchomościach".

Użycie w przepisie przyimka "w" oznacza, iż ustawodawcy chodziło o nieruchomości budynkowe, a nie gruntowe. Za takim rozumieniem przepisu przemawia i to, że wyłączyć z produkcji rolniczej można jedynie grunty, a nie budynki.

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!