Obecne rozporządzenie precyzuje, że w zależności od zastosowanej metody schładzania mięsa drobiowego, dopuszcza się zawartość wody do 7 proc. w całych tuszach oraz od 2 do 6 proc. w częściach tuszy drobiowej. Jeśli poziom jest przekroczony, mięso nadal może być wprowadzone do obrotu w UE, jednak musi być oznaczone na czerwono, wielkimi literami, że poziom wody przekracza limit (Water content exceeds EC limit).

Progi te wyznaczono jednak na podstawie badań z 1993 roku i dlatego uważa się, że mogą być już nieaktualne.


Od 1993 roku nastąpiły znaczne zmiany w hodowli poszczególnych ras, w wieku rzeźnym oraz wadze w momencie uboju, co mogło spowodować, że proporcje między zawartością wody fizjologicznej i pochodzącej z zewnątrz również uległy zmianom – informuje Komisja Europejska.

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na organizację badań zawartości wody w filetach z piersi oraz udkach kurczaka, przeznaczając na ten cel budżet w wysokości 190 tys. euro. Badanie ma być zakończone do końca roku 2012.

Podobał się artykuł? Podziel się!