Jak informuje Klub Gaja, który przygotował raport "Kupuj jajka z głową" na temat hodowli kur w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, rocznie w Polsce produkowanych jest około 10 miliardów jajek, przy czym jedna kura statystycznie znosi około 209 jajek w ciągu roku. W przydomowych gospodarstwach kury żyją nawet 10 lat, natomiast w hodowli przemysłowej tylko ok. 1,5 roku.

Klub Gaja zachęca konsumentów, by nie tylko przed świętami Wielkanocnymi, ale przez cały rok, świadomie kupowali jajka, wybierając te z numerem 0 (chów ekologiczny) i 1 (wolny wybieg). Jajka te są wprawdzie droższe, ale - jak przekonują obrońcy praw zwierząt - warto zapłacić taką cenę, aby zminimalizować cierpienia tych ptaków. Wciąż jednak najpopularniejszym typem jajek w Polsce są jajka oznaczone numerem 3, czyli jajka pochodzące z chowu klatkowego.

Jak podaje Klub Gaja, w Polsce hoduje się blisko 40 milionów kur niosek, z czego 87 proc. stanowią hodowle klatkowe. Tylko 10 proc. to chów ściółkowy, a zaledwie 3 proc. to chowy wolnowybiegowe i ekologiczne.

"Kury z chowu klatkowego całe swoje życie spędzają w klatce, nigdy jej nie opuszczając. Tysiące klatek ustawionych jedna na drugiej wzdłuż hali zastępują kurnik. Kury te nigdy nie widzą słońca - hala oświetlana jest sztucznie, a powietrze dochodzi z systemów wentylacyjnych. Kury takie karmione są wyłącznie paszą przemysłową, nie mając możliwości grzebania w ziemi, co stanowi ich naturalne zachowanie" - podkreśla Klub Gaja. Jajka z chowu klatkowego są najtańsze.

Jaja oznaczone numerem 2 pochodzą z hodowli ściółkowej. "W praktyce oznacza to, że kury znoszące te jajka przebywają w budynku o dużej powierzchni, gdzie mają wprawdzie możliwość swobodnego przemieszczania się, lecz one także nie wychodzą poza halę. Nie widzą słońca, nie mają możliwości zaspokajania swoich naturalnych potrzeb i zachowań jak grzebanie w ziemi czy kąpiele piaskowe" - przekonują obrońcy zwierząt.

Oznaczenie jajka numerem 1 świadczy o tym, że kura, która je zniosła, pochodziła z hodowli wolnowybiegowej. "Kury takie mają stały dostęp w ciągu dnia do wybiegu na świeżym powietrzu, zwykle pokrytego roślinnością. Mają możliwość swobodnego poruszania się, grzędowania, kąpieli piaskowych oraz wykazywania innych naturalnych zachowań. Kury oprócz pokarmu, który zdobywają same, mają dostęp do paszy, ziaren oraz zieleniny" - tłumaczy Klub Gaja.