Ovostar Union - jeden z trzech głównych producentów jaj na Ukrainie - osiągnął w całym ubiegłym roku przychody na poziomie 652 mln hrywien (ok. 238 mln zł). To wynik o jedną trzecią lepszy niż rok wcześniej.

Spółka wyprodukowała w całym roku 893 mln jaj - o 24 proc. więcej niż w 2012 roku. Z tej liczby sprzedała 585 mln jaj.

Przeciętna cena jednego jaja na Ukrainie wzrosła w ciągu roku o 8 proc. i wynosiła w drugiej połowie 2013 roku 0,7 hrywny (ok. 26 groszy). Spółka podała, że wysoki popyt na jaja i ich wyższa cena pozwoliła na poprawę zapowiadanych wyników.

W grudniu stado kur Ovostar Union było o 19 proc. wyższe niż rok wcześniej i wynosiło 5 mln sztuk, z czego 3,9 mln stanowiły nioski.

Spółka prowadzi ponadto przetwórstwo jaj i w ostatnim roku sprzedaż płynnych produktów jajecznych zwiększyła o 35 proc.

Ovostar Union produkuje też pasze kombinowane, proszek ze skorupek jaj, olej słonecznikowy, śrutę oraz brykiet opałowy. Spółka jest notowana od 2011 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.