Jaja produkowane przez nioski utrzymywane w takich klatkach będą wprowadzane do obrotu na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że nie będzie zakazu ich sprzedaży.

Krajowe przepisy dotyczące warunków utrzymywania kur niosek są zgodne z przepisami dyrektywy Rady nr 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 roku ustalającej minimalne normy ochrony niosek. Podobał się artykuł? Podziel się!