Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku konsumpcja mięsa drobiowego wynosiła 26,5 kg na osobę i była o 0,4 kg wyższa niż w roku poprzednim (wzrost o 1.5 proc.). Według szacunków w 2014 roku spożycie wzrosło do 27,5 kg na osobę w stosunku do roku poprzedniego (o 3,8 proc.). Bilansowe spożycie w 2015 roku może wynieść nawet 28 kg na konsumenta (wzrost o 1,8 proc.), przy czym wzrostowi może także ulec konsumpcja wieprzowiny i wołowiny.

Skąd takie spożycie

Wzrastająca konsumpcja drobiu będzie wynikiem ożywionego zapotrzebowania na „ ptasie” mięso i wędliny, ale także na dania gotowe z udziałem drobiu i usługi gastronomiczne. Niższe niż przed rokiem ceny detaliczne mięsa drobiowego i poprawa sytuacji materialnej ludności wpłynęły na wzrost zapotrzebowania, odnotowany w pierwszej połowie bieżącego roku (Analizy Rynkowe, Rynek Drobiu, nr 47).

Co z cenami?

W marcu 2015 za mięso drobiowe płaciliśmy o 5,7 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego: potaniały porcje rosołowe, kurczęta patroszone świeże, wątroby drobiowe, filety z kurzej piersi, a także udźce z indyka, wzrosły ceny filetów z piersi indyczych, parówek drobiowych i pasztetów.

Rok 2015 przyniesie przewidywany delikatny wzrost cen drobiu. Na tendencję tą wpływa wzrost popytu spowodowany wzrostem krajowego spożycia i większym eksportem. Tempo wzrostu będzie wyhamowywane przez zwiększoną produkcję krajową, ale także przez popyt krajowy na mięso wieprzowe i wołowe. Zgodnie z przewidywaniami w ostatnim miesiącu bieżącego roku ceny detaliczne mięsa drobiowego mogą być o 1,5 do 2 proc. wyższe niż w grudniu roku 2014 (Analizy Rynkowe, Rynek Drobiu, nr 47).

Podobał się artykuł? Podziel się!