Jednym z takich zaleceń jest uważna obserwacja ptaków, co pozwoli na jak najwcześniejsze wykrycie pojawienia się ogniska grypy. Dlatego opisujemy najbardziej charakterystyczne objawy tej choroby u ptaków.  

Szybka diagnoza jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie strat w wypadku pojawienia się ptasiej grypy. Zapobiega bowiem rozprzestrzenianiu się choroby. Zakażenie następuje bowiem tylko przez kontakt z odchodami i wydzielinami z oczu i nozdrzy chorych ptaków. Ptaki muszą mieć kontakt z kałem lub bezpośredni kontakt z zakażonymi ptakami dzikimi, aby doszło do przedostania się zarazka do stada. Źródłem zakażenia może być także zanieczyszczony sprzęt i środki transportu.

Dr Piotr Bugajak z Instytutu Weterynarii w Puławach podaje, że najczęściej opisywanymi objawami klinicznymi ptasiej grypy u kur niosek są: wzrost upadków, apatia, gorsze pobieranie paszy, obrzęk głowy i dzwonków, zasinienie dzwonków, ostry grzebień mostka, biegunka, spadek nieśności. Bardzo charakterystycznym objawem jest także brak hałasu, jaki kury robią zwykle wtedy, gdy są zdrowe. Kury, które znoszą jaja brązowe, zaczynają nieść jaja białe, większa jest liczba stłuczek i jaj w osłonce lub „lanie” jajami u kur znoszących jaja białe. Ptaki często siadają lub stają z dziobem opartym na ściółce.

Największą pewność wystąpienia w stadzie zakażenia wirusem ptasiej grypy o wysokiej zjadliwości dają następujące objawy: zasinienie głowy, duszność, zianie i otwarte dzioby, brak koordynacji ruchów, silne łzawienie, biegunka, zielonkawe odchody.

W Holandii, gdzie dwa lata temu wystąpiła ptasia grypa, obserwowano u kur wzrost liczby upadków, apatię, zmniejszenie ilości zjadanej paszy, obrzęk tkanki podskórnej głowy, porażenie szyi, obrzęk dzwonków, trudności w oddychaniu, biegunkę, spadek nieśności.

Lekarze weterynarii uważają, że najważniejszymi objawami wskazującymi na wystąpienie ptasiej grypy są większe upadki lub pojawienie się ptaków z obrzękiem tkanki podskórnej. Charakterystycznymi objawami klinicznymi tej choroby u kur są także: spadek nieśności, zmniejszone picie wody, znoszenie jaj o bladej skorupie, obrzęk głowy lub porażenie nerwów szyi.