Ostatni przypadek wykrycia ptasiej grypy miał miejsce w stadzie kur niosek liczącym ok. 200 tys. szt.


Wcześniej tę chorobę wykryto w stadach indyków oraz drobiu przydomowego. Od początku 2015 r. na ptasią grypę zachorowały ptaki w dwunastu stanach. Co więcej, rozprzestrzenia się ona również na terenie Kanady, gdzie władze potwierdzają pojawienie się ogniska H5N2 wśród stada indyków.

Pojawienie się ptasiej grypy w USA miało zdecydowanie negatywny wpływ na branżę drobiarską. Dotyczy to przede wszystkim zaprzestania eksportu na niektóre rynki zagraniczne, w tym do Chin i Korei Południowej. Władze tych krajów, które dotychczas generowały przychody z eksportu na poziomie 428,5 mln dolarów (2014 r.), wprowadziły całkowity zakaz importu drobiu i nieprzetworzonego mięsa drobiowego z USA. W rezultacie Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) obniżył swoje prognozy dot. sprzedaży mięsa kurcząt brojlerów za granicą do 3,030 mln t w 2015 r. Jest ona o 9 proc. niższa w porównaniu z założeniami przyjętymi w raporcie USDA z października. Poprzednie analizy USDA zakładały utrzymanie się eksportu na tym samym poziomie co w roku poprzednim. Niemniej na skutek pojawienia się kolejnych ognisk ptasiej grypy te prognozy okazały się zbyt optymistyczne.

Trudno obecnie oszacować w jakim stopniu prognozowany, 9-procentowy spadek wolumenu eksportu wpłynie na jego wartość. Dosyć prawdopodobne jest, że wartość sprzedaży za granicą obniży się jeszcze bardziej. Jak podaje AgraEurope, w poprzednim roku przychody z eksportu wyniosły ok. 5,7 mld dolarów.

Takie utrudnienia na rynku amerykańskim stanowią szansę dla unijnych, w tym polskich eksporterów. Warto zaznaczyć, że według danych USDA, USA są drugim, zaraz po Brazylii, eksporterem mięsa kurcząt brojlerów na świecie. Na tym tle UE zajmuje trzecie miejsce, z wolumenem eksportu ok. 1,13 mln t w 2014 r. Można zatem przypuszczać, że mniejsze zainteresowanie mięsem z USA, może zadziałać na korzyść unijnych eksporterów. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na rynek chiński, koreański, gdzie występują obecnie stosunkowo korzystne uwarunkowania rynkowe dla eksporterów.

Podobał się artykuł? Podziel się!