Jak podaje MRiRW przeciętna cena zakupu żywca w monitorowanych zakładach w przedostatnim tygodniu lutego (18-24.02) wynosiła 3,92 zł za kilogram. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia stycznia (21-27.01), kiedy po raz ostatni odnotowano obniżki, ceny w skupie wzrosły łącznie o 0,24 zł/kg, czyli o 6 proc.

Obecny poziom cen jest również o 4,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Należy jednak podkreślić, że w analizowanym okresie (w ciągu ostatnich 6 lat) ceny żywca rosły zwykle średnio o 0,23 zł/kg, czyli obserwowany wzrost cen wpisuje się w tą tendencję.

Według danych Eurostatu uboje w grudniu 2012 r. wynosiły 105 tys. t, czyli o 17 tys. t mniej niż w październiku 2012 roku. Zmniejszona podaż krajowa może tłumaczyć notowany w ostatnich tygodniach wzrost cen żywca.

Z kolei dane o wylęgach wskazują na to, że wkrótce produkcja żywca może znowu zacząć rosnąć. W okresie grudzień - styczeń wylęgi rosły średnio o 6-procent miesięcznie i w styczniu 2013 r. osiągnęły poziom 68,6 mln sztuk. Oznacza to 5-procentowy wzrost wylęgów w relacji rocznej.

Przypuszczamy, że rosnące zainteresowanie mięsem drobiowym, zarówno na rynku krajowym jak i UE oraz czynniki podażowe będą wywierały presję na ceny.

Spodziewamy się zatem nieznacznego wzrostu cen w następnych kilku tygodniach, a następnie, wraz ze zwiększeniem się podaży, mniejszej presji na wzrost cen. Podobał się artykuł? Podziel się!