Jak podają analitycy bankowi, istotnym powodem spadku dynamiki w pierwszym kwartale 2017r. był występujący w wielu krajach UE wirus grypy ptaków. Wirus ten, mimo że rozprzestrzeniał się zaledwie przez kilka miesięcy, spowodował duże zachwianie równowagi podaży i popytu. Konsekwencją było ograniczenie liczebności stada ptaków i zmniejszenie produkcji mięsa drobiowego w niektórych krajach UE.

Jak podaje BGŻ PNB Paribas największy spadek produkcji mięsa drobiowego w pierwszym kwartale 2017 r. odnotowała Bułgaria ( -12,5 proc.), Węgry ( -7,3 proc.), Niemcy ( -1,3 proc.) oraz Francja ( -0,2 proc.).

W Polsce produkcja nadal była wyższa niż przed rokiem, ale już tylko o 1,1 proc.

Natomiast zmniejszenie produkcji w niektórych krajach UE zostało zrekompensowane znacznym wzrostem produkcji przez innych głównych producentów w UE, których epidemia ptasiej grypy mniej doktneła, tj.: Holandię (+ 1,6 proc.), Hiszpanię (+3,9 proc.) oraz Wielką Brytanię (+10,5 proc.).

Z prognoz KE wynika, że produkcja mięsa drobiowego w UE w 2017 r. wzrośnie zaledwie o 1,7 proc. do 14,63 mln ton, co jest wynikiem znacznego zmniejszenia liczby wstawień kurcząt brojlerów na przełomie lat 2016 i 2017 w związku z epidemią grypy ptaków w UE i prowadzeniem utrudnień w obrocie produktami drobiowymi ze strony krajów pozaunijnych.

Jak zatem przedstawia się unijny eksport?

W okresie I-IV 2017 r. UE wyeksportowała do krajów trzecich ok. 490,2 tys. t mięsa drobiowego, co oznacza spadek w relacji rocznej o blisko 3 proc. - podają analitycy BGŻ PNB Paribas.

Najwięcej tego mięsa sprzedano do Hongkongu - 53,9 tys. t, co oznacza wzrost o 32proc. r/r. Na drugą pozycję przesunęła się Ukraina, która o blisko 50proc. (do 44,3 tys. t ) zwiększyła zakupy mięsa drobiowego w UE. Dalej Arabia Saudyjska (37,8 tys. t), Benin (36,7 tys. t), RPA (34,6 tys. t) oraz Ghana (34,2 tys. t).

Analitycy BGŻ PNB Paribas zwracają uwagę na fakt, że coraz silniejszego znaczenia nabiera eksport do krajów afrykańskich. Ponad dwuipółkrotny wzrost eksportu mięsa drobiowego z UE odnotowano do m.in. Konga (21,3 tys. t) i ponad dwukrotny wzrost do Gabonu (17,4 tys. t). Zrekompensowało to znaczny spadek sprzedaży tego mięsa do Filipin (o 62 proc.), RPA (o 58 proc.) oraz Beninu (o 17proc.). W przypadku RPA dodatkowym powodem spadku eksportu mięsa drobiowego z UE w I kw. 2017 r. było nałożenie przez ten kraj tymczasowego cła ochronnego (od grudnia 2016 r.) w wysokości 13,9 proc. proc. na przywóz z UE niektórych asortymentów mięsa z kurczaka. W rezultacie RPA nie jest już głównym odbiorcą tego mięsa z UE, a jej udział spadł z 16 proc. do zaledwie 7 proc. i tym samym przesunęła się z pierwszej na piątą pozycję – napisano w raporcie BGŻ PNB Paribas.

- Wyniki eksportu pokazują, że kraje UE potrafią dostosować się do nawet znacznych zakłóceń w handlu. Prognozy KE przewidują na ten rok 1-proc. wzrost eksportu mięsa drobiowego z UE – podsumowuje analiza.

Źródło: Raport BGŻ PNB Paribas na podstawie danych KE
Źródło: Raport BGŻ PNB Paribas na podstawie danych KE

Podobał się artykuł? Podziel się!