W pierwszych siedmiu miesiącach br. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wzrosła o prawie 18% w relacji do analogicznego okresu 2011 roku. Utrzymuje się wysoka dynamika eksportu drobiu. W czerwcu, mimo dużego popytu na rynku krajowym związanego z organizacją Euro 2012, eksport mięsa drobiowego o 5,4% przewyższał poziom ubiegłoroczny.

W całym pierwszym półroczu br. jego wolumen zwiększył się o 17,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przywóz drobiu z zagranicy obniżył się w czerwcu w relacji do maja o 42%. Był jednak o 36,7% większy niż w 2011 roku. W pierwszej połowie br. zakupy zagraniczne zwiększyły się o 19,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, a więc szybciej niż eksport. Był to najprawdopodobniej skutek wysokich cen krajowego surowca rzeźnego. Pogorszyło się dodatnie saldo obrotów handlowych mięsem drobiowym w relacji rok do roku. Eksport stanowił 26% wolumenu przemysłowej produkcji tego mięsa, tj. tyle samo co w pierwszym półroczu 2011 roku. Od początku 2012 r. drożeją przemysłowe mieszanki paszowe dla drobiu.

W lipcu ceny pasz pełnoporcjowych dla kurcząt brojlerów wzrosły w relacji do poprzedniego miesiąca o 2,6% i były o 8,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny pasz przemysłowych dla indyków wzrosły o 2,4% w porównaniu do czerwca i o 4,4% przekraczały poziom ubiegłoroczny. W pierwszych siedmiu miesiącach br. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, mieszanki przemysłowych pasz pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych podrożały o 1,9%, a dla indyków, o 1,3%. Trzeba więc podkreślić, że ceny pasz przemysłowych dla drobiu ponownie osiągnęły, a nawet przekroczyły wysoki poziom ubiegłoroczny jednak przy wyższym niż wówczas poziomie cen skupu żywca. W pierwszych ośmiu miesiącach 2012 r. drożejącym o 1-2% paszom towarzyszył wzrost cen skupu żywca kurcząt o ok. 6%. Indyki skupowane były po cenie o 2,1% niższej niż przed rokiem. Przyczyną była duża podaż żywca indyczego, będąca następstwem większych wstawień piskląt do odchowu w miesiącach wiosennych. Opłacalność produkcji żywca kurcząt poprawiła się, natomiast indyków - obniżyła, co powinno skutkować korektą podaży żywca indyczego w następnych miesiącach roku.