Unia Europejska w ostatnich latach narzuciła prawne wymogi dotyczące nie tylko w zakresie dobrostanu niosek, ale także ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Stąd zmniejszenie produkcji jaj w początkowych latach (2011-2012) wdrażania zmian (udoskonalone klatki lub przejście na system bezklatkowy). Stąd w roku 2012 produkcja jaj w Polsce wynosiła 9,5 mld sztuk. Jednak już od 2013 r. obserwujemy wzrost produkcji (ponad 10 mld sztuk), który zgodnie z prognozami nadal jest kontynuowany w bieżącym roku.

Polska z 8 proc. udziałem zajmuje siódme miejsce w produkcji jaj kurzych w krajach UE. Przoduje Francja, przed nami są także Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Holandia. Eksport jaj konsumpcyjnych z Polski podobnie jak wywóz przetworów jajecznych uległ w ubiegłym roku spadkowi (w porównaniu do lat poprzednich).Sukcesywny wzrost obserwowany jest za to w eksporcie jaj wylęgowych. Warto dodać, że 100 proc. przetworów jajecznych, 80 proc. jaj wylęgowych i aż 95 proc. jaj spożywczych trafia na wewnętrzny rynek UE.

Import do Polski, mimo iż stosunkowo nieduży ciągle wzrasta. Jaja spożywcze trafiają do nas z Niemiec i Holandii, zaś wylęgowe z Czech, Holandii, Francji i Danii.

Jak podaje ARR wzrost cen za „kurzy produkt” w Polsce utrzymywał się od przystąpienia do UE do 2012 roku: roczna cena sprzedaży jaj spożywczych (klasa M,L) wynosiła wtedy 40,67 zł/100 szt. (cena sprzedaży przez zakłady pakujące). Ceny detaliczne jaj osiągnęły w tym czasie poziom 67gr/ szt.. Wysokie ceny spowodowały zmniejszenie popytu na jaja konsumpcyjne, co doprowadziło do spadku cen w 2013 i 2014 roku (31.23 zł/ 100 szt.), przy czym w 2014 roku odnotowano 6 proc. wzrost cen jaj do przetwórstwa. Ceny detaliczne jaj osiągnęły w tym czasie 52 gr/ szt.. Początek roku 2015 przyniósł wyższe ceny sprzedaży jaj spożywczych (niż rok ubiegły), a prognozy IERiGŻ przewidują wzrost cen w całym 2015 r. spowodowany ożywieniem popytu krajowego i eksportowego. Hamująco na ceny będzie z kolei działała rosnąca produkcja jaj. Według notowań MRiRW z 28.06.2015 r. za jaja spożywcze należące do kategorii wagowej XL trzeba było zapłacić 44,80 zł/100 szt., za jaja w klasie L cena za 100 szt. wynosiła 37,60 zł.

Od 2013 r., w którym spożyto średnio 146 jaj na osobę trwa wzrost konsumpcji jaj. Nadal preferujemy jaja o brązowej skorupie, znosi je większość niosek utrzymywanych w Polsce. Parametr ten wbrew powszechnej opinii jest charakterystyczny dla rasy i zależy od rodzaju występującego pigmentu.

Podobał się artykuł? Podziel się!